Jak podano w komunikacie prasowym, zmiana podyktowana jest warunkami wojennymi. Spółka obsiała prawie cały bank ziemi (dysponuje 120 tys. ha), podczas gdy w poprzednim roku wykorzystano 73 proc. powierzchni ze względu na trwające działania wojenne.

Siew zbóż jarych na Ukrainie

Łącznie w pięciu klastrach IMC, w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim, zasiano 78,5 tys. hektarów zbóż jarych, w tym 46,3 tys. hektarów kukurydzy i 32,2 tys. hektarów słonecznika.

- Ze względu na deszczowy i chłodny marzec i kwiecień, wiosenna kampania siewna w IMC rozpoczęła się dopiero 20 kwietnia. Niemniej jednak udało nam się przeprowadzić siew w czasie zbliżonym do optymalnego. W tym roku powierzchnia upraw jarych w IMC jest nieco mniejsza niż tradycyjnie, biorąc pod uwagę prawie dwukrotny wzrost upraw pszenicy ozimej w płodozmianie na 2023 r. - powiedział Oleksandr Wierżichowskij, dyrektor operacyjny IMC.

Jare czy ozime

Jesienią IMC zasiało pszenicę ozimą na powierzchni 33 tys. ha czyli 80 proc. więcej niż tradycyjnie. Zmiana struktury zasiewów podyktowana jest warunkami wojennymi. Areał kukurydzy został zmniejszony na korzyść pszenicy ozimej, gdyż kukurydza wymaga większych wydatków na gaz oraz energię elektryczną wykorzystywaną w procesie suszenia ziarna.

Co ciekawe, jak informowaliśmy na farmer.pl, według wstępnych prognoz Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy powierzchnia uprawy pszenicy jarej wyniesie około 285 tys. ha, z czego 247 tys. ha zasiano do 17 maja. Jak pisał redaktor Jacek Kościański, ostatni raz na Ukrainie podczas wiosennych zasiewów podobne obszary uprawy pszenicy jarej odnotowano 12 lat temu.