W doświadczeniach rozpoznawczych prowadzonych przez COBORU badane są odmiany ze wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które nie są wpisane do krajowego rejestru (KR) w Polsce. Odmiany zostały zgłoszone do badań przez zainteresowane podmioty i znajdują się w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych.

Które wybrane odmiany plonowały najlepiej w poszczególnych grupach wczesności?

Odmiany wczesne

Wzorzec (średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej w doświadczeniach PDO) przy wilgotności ziarna 14 proc. plonował: 110,7 dt/ha,

• Havelio KWS 106 proc. wzorca
• Cranberri CS 105 proc. wzorca
• DKC3050 105 proc. wzorca
• ES Hubble 105 proc. wzorca
• Galactus 105 proc. wzorca
• RGT Multiplexx 103 proc. wzorca
• RGT Metopolixx 103 proc. wzorca
• Karibous 102 proc. wzorca
• SY Karthoun 102 proc. wzorca
• Amparo 101 proc. wzorca
• Baychaka 101 proc. wzorca
• Evgeni CS 101 proc. wzorca
• DS21190A 101 proc. wzorca
• Milkstar 101 proc. wzorca

Odmiany średniowczesne

Wzorzec w 2017 r. plon ziarna: 118,3 dt/ha

• P8704 109 proc. wzorca
• Farmagic 108 proc. wzorca
• Tonifi CS 108 proc. wzorca
• Rigoletto 106 proc. wzorca
• LG30254 106 proc. wzorca
• P8816 105 proc. wzorca
• DKC3579 104 proc. wzorca
• Quentin 103 proc. wzorca
• MAS 23A 103 proc. wzorca
• DS1412 (Sugusto) 103 proc. wzorca
• ES Creative 103 proc. wzorca
• DKC3441 102 proc. wzorca
• RGT Exxposant 102 proc. wzorca
• Kodiaks 101 proc. wzorca
• Korynt 101 proc. wzorca
• MAS 20A 101 proc. wzorca
• P8409 101 proc. wzorca
• RGT Planoxx 100 proc. wzorca
• Fashion 100 proc. wzorca

Odmiany średniopóźne

Wzorzec w 2017r. plonował: 125,3 dt/ha

• DKC3969 108 proc. wzorca
• DKC3730 106 proc. wzorca
• Farmirage 104 proc. wzorca
• Chamberi CS 102 proc. wzorca
• RGT Lipexx 101 proc. wzorca
• P9074 101 proc. wzorca
• Codilio 101 proc. wzorca
• Effigi CS 101 proc. wzorca
• Volodia 101 proc. wzorca
• Contado 100 proc. wzorca
• DS 1439 B (Supiter) 100 proc. wzorca
• MAS 24C 100 proc. wzorca
• MAS 27T 100 proc. wzorca