Na podstawie opracowania przygotowanego przez COBORU, które koordynuje badania wykonywane w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), podajemy poniżej zarys najlepiej plonujących odmian w poszczególnych regionach:

I region: woj. zachodniopomorskie i pomorskie

Ustalony przez COBORU wzorzec (stanowi go średni plon z takich odmian jak: RGT Kilimanjaro, Patras, Artist, KWS Ozon) plonował na poziomie a1: 73,9 dt/ha, natomiast na poziomie a2 79,5 dt/ha. Z kolei najlepiej plonującymi odmianami były:

- na poziomie a1: RGT Kilimanjaro (113 proc. wzorca), LG Jutta (111 proc. wzorca), KWS Ozon (111 proc. wzorca), Hondia (110 proc. wzorca), Ostroga (110 proc. wzorca), Artist (110 proc. wzorca), KWS Kiran (110 proc. wzorca).

- na poziomie a2: RGT Kilimanjaro (112 proc. wzorca), Delawar (110 proc. wzorca), Ostroga (110 proc. wzorca), Rotax (110 proc. wzorca).

II region: woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie

Plon wzorca wyniósł na poziomie a1: 80,1 dt/ha, na poziomie a2: 89,4 dt/ha. Najlepiej plonowały:

- na poziomie a1: LG Jutta (118 proc. wzorca), Rotax (117 proc. wzorca), Delawar (109 proc. wzorca), RGT Kilimanjaro (108 proc. wzorca) oraz Legenda (108 proc. wzorca).

- na poziomie a2: LG Jutta (119 proc. wzorca), RGT Kilimanjaro (111 proc. wzorca), Rotax (108 proc. wzorca), Medalistka (108 proc. wzorca).

III region: woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

Plon wzorca wyniósł na poziomie a1: 83,9 dt/ha, na poziomie a2: 89,8 dt/ha. Najlepiej plonowały:

- na poziomie a1: LG Jutta (112 proc. wzorca), Rotax (105 proc. wzorca),Jantarka (105 proc. wzorca), Skagen (105 proc. wzorca),

- na poziomie a2: Tonacja (113 proc. wzorca), LG Jutta (107 proc. wzorca), Hondia (105 proc. wzorca), Rotax (105 proc. wzorca), Artist (105 proc. wzorca).

IV region: woj. łódzkie, mazowieckie oraz lubelskie

Plon wzorca wyniósł na poziomie a1: 81,8 dt/ha, na poziomie a2: 90,5 dt/ha. Najlepiej plonowały:

- na poziomie a1: LG Jutta (122 proc. wzorca), Rotax (108 proc. wzorca), Praktik (106 proc. wzorca), Platin (106 proc. wzorca),

- na poziomie a2: LG Jutta (111 proc. wzorca), Praktik (108 proc. wzorca), Rotax (106 proc. wzorca), Artist(106 proc. wzorca),Arkadia (106 proc. wzorca).

V region: woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie

Plon wzorca wyniósł na poziomie a1: 82,5 dt/ha, na poziomie a2: 93,5 dt/ha. Najlepiej plonowały:

- na poziomie a1: Meister (108 proc. wzorca), Viborg (107 proc. wzorca), Frisky (105 proc. wzorca), Nordkap (104 proc. wzorca), Belissa (103 proc. wzorca), Bartosz (103 proc. wzorca), KWS Magic (103 proc. wzorca),

- na poziomie a2: Frisky (104 proc. wzorca), KWS Loft (104 proc. wzorca), Meister (103 proc. wzorca), Artist (102 proc. wzorca), Medalista (102 proc. wzorca), KWS Livius (102 proc. wzorca), Linus (102 proc. wzorca).

VI region: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie

• Plon wzorca wyniósł na poziomie a1: 86,7 dt/ha, na poziomie a2: 100,3 dt/ha. Najlepiej plonowały:

- na poziomie a1: Artist(105 proc. wzorca), Markiza (105 proc. wzorca), Medalistka (103 proc. wzorca), RGT Kilimanjaro (103 proc. wzorca).

- na poziomie a2: Markiza (109 proc. wzorca), Belissa (106 proc. wzorca), RGT Kilimanjaro (104 proc. wzorca), Legenda 104 proc. wzorca, Arkadia (103 proc. wzorca), Artist (103 proc. wzorca).

Należy jednak tu zaznaczyć, że wyniki takich odmian jak: Meister czy Markiza badano tylko w nielicznych doświadczeniach w wybranych województwach. W pozostałych nie zostały one ujęte w zestawieniu.