Sytuacja ta jest związana z utratą wyników badań OWT w 2012 roku, na skutek dyskwalifikacji badań z powodu dużych strat roślin po nieszczęsnej zimie po której większość upraw wymarzła. Po uzyskaniu przez te odmiany pozytywnego wyniku badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) oraz potwierdzeniem zadawalającej wartości gospodarczej w roku 2014 odmiany te zostaną ostatecznie wpisane do Krajowego Rejestru.

Na lutowym posiedzeniu wpisano do KR jedną odmianę jęczmienia ozimego oraz 3 odmiany żyta ozimego:

Jęczmień ozimy
-SU Vireni- odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
     
Żyto ozime
-Brandie - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
-SU Performer- odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-KWS Bono - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

Wstrzymana decyzja co do 16 pozostałych odmian zbóż ozimych dotyczy:

Jęczmień ozimy
-SU Elma - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
     
Pszenica zwyczajna ozima
-Tobak - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-RGT Kilimanjaro - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
-Franz - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-Hondia - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
-KWS Dakota - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
-KWS Loft- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
-KWS Tramp- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
-Rotax- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-Promocja- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.
-Belissa- odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
-Ohio- odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
-Bolek- odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
     
Pszenżyto ozime
-Meloman- odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
-Storno- odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
-Rotondo- odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.