Komentarz dotyczy wcześniej opublikowanej informacji. 

Oświadczenie COBORU:

„W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi oceny jakościowej pszenicy zwyczajnej, COBORU pragnie wyjaśnić, że system oceny technologicznej nie uległ zmianie, zmodyfikowano natomiast określenia słowne.

Odmiany pszenicy zwyczajnej mogą być zaliczone do jednej z pięciu grup:
E - elitarna chlebowa,
A - jakościowa chlebowa,
B - chlebowa,
C - pastewna lub inna,
K - na ciastka.

Odmiany zaliczone do grup E, A, B są przydatne do wypieku chleba, stąd w nazwie określenie "chlebowa". Wprowadzone w roku 2014 uszczegółowienie nazw dla grup „elitarnej" i „jakościowej" miało na celu jednoznaczne określenie jakości ziarna i jego przeznaczenia."