Produkcja pszenicy (z wyłączeniem pszenicy twardej) jest wynieść 135,4 mln ton w porównaniu z 137,9 mln ton w lutym i 145,7 mln ton w 2019 r. Oczekiwany spadek wynika głównie z dalszego znacznego zmniejszenia areału uprawy w Wielkiej Brytanii z powodu obfitych opadów podczas zasiewów ostatniej jesieni.

Prognozuje się, że produkcja jęczmienia w UE w 2020 r. wyniesie 61,5 mln t, w porównaniu z 60,8 mln tonami w pierwszej prognozie i z 62,2 mln ton w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wynika to głównie z większego niż wcześniej oczekiwano areału uprawy jęczmienia jarego w Wielkiej Brytanii, który powinien zwiększyć się z powodu niższych zasiewów pszenicy ozimej i rzepaku.

Oczekuje się, że zbiory kukurydzy w UE w 2020 r. osiągną 65,5 mln ton, a więc więcej niż 61,0 mln ton w ubiegłym roku. Areał uprawy szacuje się na 9,0 mln ha w porównaniu z 8,5 mln ha w 2019 r. Najbardziej znaczący wzrost produkcji rok do roku oczekiwany jest we Francji, Niemczech i Polsce.

Prognoza produkcji rzepaku w UE w 2020 r. została nieznacznie zmniejszona z 17,1 mln ton do 17,0 mln ton, ponieważ dalsza korekta powierzchni  uprawy w dół na obszarze Wielkiej Brytanii nie została zrekompensowana wyższym areałem uprawy w pozostałych państwach. Prognoza produkcji jest nadal większa niż ubiegłoroczna produkcja wynosząca 16,7 mln ton.