Ograniczeniem uprawy kukurydzy w naszym kraju były jej wysokie wymagania termiczne. Hodowle pracowały jednak intensywnie nad wydłużeniem tego okresu wegetacji, co w konsekwencji pozwoliło przesunąć czas tradycyjnego wysiewu tej rośliny, czyli maj, na nawet połowę kwietnia. Dzięki temu uprawa kukurydzy możliwa jest w całej Polsce, nawet w jej północnych częściach.

Wiosna ostatnio bywa u nas bardzo kapryśna. Rośliny jare, nawet właśnie kukurydza, ma problemy ze wschodami. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 2017, kiedy to rośliny prezentowały się na początku wegetacji, bardzo źle. Powodem takiego stanu były problemy ze wschodami, które były wywołane zbyt niską temperaturą gleby, ale też bardzo wysoką wilgotnością. Przełożyło się to, niestety, na słabe i niewyrównane wschody roślin, a następnie na ich obniżoną obsadę. W takich warunkach pogodowych rolnicy mogą szukać odmian, które radzą sobie lepiej właśnie w trudnych warunkach początkowego wzrostu.

Z pomocą przychodzi bowiem cold test wykonywany przez hodowców. Ma on na celu sprawdzić zdolność kiełkowania, wigor siewek - po prostu określić potencjał wschodów polowych kukurydzy w warunkach niskich temperatur. W ten sposób można wybrać odmiany, które mają predyspozycje do wykonania siewu w chłodną, jeszcze do końca nieogrzaną glebę. Cold test jest niczym innym jak określeniem na ile udało się obniżyć wcześniej wspomniane wymagania termiczne w okresie wzrostu początkowego kukurydzy, odnośnie wymagań termicznych.

Trzeba jednak wiedzieć, że cold testy nie są standaryzowane, dlatego nie można w sposób bezpośredni porównywać ich wyników. Ich wykonanie nie jest też obowiązkowe dla certyfikacji nasion i umieszczania danych na etykietach. Mimo wszystko warto o nie zapytać firmy hodowlano-nasienne, zwłaszcza w regionach i na stanowiskach chłodnych, gdzie planowany jest wysiew kukurydzy. Im wyższa jest jego wartość tym większa zdolność kiełkowania nasion danej odmiany w obniżonej temperaturze i lepsze wschody.

Jest to ważne dla rolnika, bo wyrównane wschody kukurydzy o pełnej obsadzie, dodatkowo z jednakowymi roślinami pod względem budowy morfologicznej, pozwala unikać kłopotów w trakcie wegetacji, a także podczas zbioru.