Na początku trzeciej dekady lipca br. pszenica notowana na giełdzie Matif w Paryżu spadła do poziomu ostatni raz widzianego w grudniu 2011 r. Amerykańska pszenica notowana na giełdzie CBOT w Chicago znalazła się już w rejonie cen z lipca 2010 r., czyli sprzed 4 lat! Cena kukurydzy notowanej na tej samej giełdzie jest najniższa od sierpnia 2010 r. Stosunkowo mocno trzyma się kukurydza w Paryżu w kontrakcie wygasającym w sierpniu, jej cena w ujęciu kontynuacyjnym jest najniższa od nieco ponad miesiąca.

Na rynku oleistych też nie jest lepiej. Spadki cen rzepaku już od początku lipca doprowadziły do wyznaczenia serii nowych czteroletnich minimów oraz pięciomiesięcznych na soi. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że cena soi z nowych zbiorów (w kontrakcie listopadowym) jest tańsza aż o 17 proc. od tej ze starych zbiorów z dostawą w lipcu, to tak naprawdę cena soi z nowych zbiorów jest już na poziomie z IV kwartału 2010 r.

Najbardziej przez ostatnie cztery tygodnie ucierpiały towary w USA. Pszenica potaniała ponad 12 proc., kukurydza prawie 11 proc. i soja 9 proc. Druzgocącą przecenę w niewiele ponad dwa ostatnie miesiące zaliczyła amerykańska pszenica notowana w Chicago, która od szczytu 6 maja do 11 lipca br. potaniała aż 29,7 proc. Od końca kwietnia br. (początek spadków) cena kukurydzy na CBOT obniżyła się o 22,5 proc., a soi o 15,4 proc. Z kolei na Matif od połowy kwietnia br. (maksima cenowe) pszenica potaniała o 18,4 proc., kukurydza o 10,8 proc., a rzepak aż o 21,9 proc.

W minionym miesiącu główne ośrodki analityczne ponownie podwyższyły prognozy globalnych zbiorów zbóż i oleistych, co niewątpliwie przyczyniło się do obniżki cen na światowych giełdach. Przypuszczam, że to nie koniec korekt prognoz w górę i w następnych miesiącach ponownie będą podnoszone, głównie kukurydzy i soi. Wskazują na to panujące obecnie sprzyjające warunki pogodowe u głównych producentów, w tym w USA.

ZBOŻA

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w najnowszym - z końca czerwca - raporcie podniosła prognozy produkcji zbóż. Światowe szacunki zbiorów (bez ryżu) podniesiono w stosunku do raportu sprzed miesiąca o 12 mln t do 1949 mln t. Będzie to jednak i tak mniej od rekordowego sezonu 2013/14 o 31 mln t. Zapasy końcowe mają wynieść 412 mln t (wzrost o 14 mln t wobec prognozy z maja) i będą o 12 mln t wyższe niż na koniec ubiegłego sezonu. Spodziewaną globalną produkcję pszenicy w stosunku do poprzedniej prognozy podwyższono o 5 mln t do 699 mln t (rekordowe 709 mln t w 2013/14). Prognozowane zapasy końcowe przez miesiąc podniesiono o 7 mln t do 194 mln t. Oznaczać to będzie wzrost zapasów w stosunku do końca poprzedniego sezonu o 2 mln t. Przewidywane światowe zbiory kukurydzy podniesiono o 8 mln t do 963 mln t (rekordowe 972 mln t w 2013/14). O tyle samo zwiększono zapasy końcowe do 180 mln t (167 mln t na koniec 2013/14).

Z kolei w raporcie z 11 lipca USDA podniosła prognozę globalnej produkcji zbóż (bez ryżu) z 1960,28 mln t w czerwcu do 1966,37 mln t. Będzie to jednak nadal mniej niż w rekordowym ubiegłym sezonie (1 989,24 mln t). Zapasy końcowe mają wzrosnąć do 408,96 mln t (wobec 401,18 mln t w czerwcu i 398,42 mln t na koniec sezonu 2013/14).

Światowe zbiory pszenicy mają wynieść 705,17 mln t (wobec 701,62 mln t szacowane w czerwcowym raporcie), ale będą niższe od rekordowego sezonu 2013/14 (714,20 mln t). Zapasy na koniec sezonu wyniosą 189,54 mln t (188,61 mln t w czerwcu i 184,29 mln t w minionym sezonie). Podniesiono prognozę zbiorów pszenicy w USA w stosunku do czerwcowego raportu o 1,36 mln t do 54,21 mln t, a zapasy końcowe o 2,35 mln t. W lipcowym raporcie USDA zwiększyła oczekiwaną produkcję w stosunku do czerwcowych szacunków również w Australii (o 0,5 mln t do 26 mln t), na Ukrainie (o 1 mln t do 21 mln t), w UE-28 (o 1,63 mln t do 147,88 mln t, w tym w Niemczech o 1,3 mln t do 25,6 mln t). W Polsce przewidywane zbiory pozostawiono bez zmian w stosunku do czerwca (9,6 mln t). Mniej pszenicy ma być w Kanadzie (o 0,5 mln t do 28 mln t) i w Kazachstanie o 1 mln t (13,5 mln t) z powodu suszy w czerwcu.

Przez miesiąc nieznacznie (o 0,16 mln t) zmniejszono prognozę globalnych zbiorów kukurydzy w 2014/15 do 980,96 mln t (w sezonie 2013/14 - 984,45 mln t). Natomiast, głównie dzięki podwyższeniu zapasów początkowych o 4,37 mln t do 173,42 mln t, wzrosną przewidywane zapasy końcowe ze 182,65 mln t szacowanych w czerwcu do 188,05 mln t. Lipcowe prognozy zbiorów w stosunku do czerwcowych przewidywań zredukowano w USA (o 1,91 mln t do 352,06 mln t) i w Kanadzie (o 0,9 mln t do 11,6 mln t). Natomiast podniesiono w Chinach (o 2 mln t do 222 mln t) i w UE-28 (o 0,39 mln t do 65,64 mln t). W Polsce prognozę produkcji pozostawiono nie zmienioną w stosunku do czerwca (3,77 mln t).

Z innych zbóż USDA prognozuje zbiory w Polsce na poziomie - żyta 3,22 mln t (15,3 mln t na świecie), jęczmienia 3,18 mln t (131,94 mln t na świecie) i owsa 1,22 mln t (22,27 mln t na świecie). W przypadku żyta i owsa Polska będzie trzecim producentem na świecie (żyta po Niemczech i Rosji, owsa po Rosji i Kanadzie).

OLEISTE

W raporcie z 26 czerwca Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) po raz pierwszy opublikowała prognozę globalnej produkcji soi w sezonie 2013/14. Według analityków IGC, zbiory wyniosą 300 mln t i będą wyższe o 17 mln t niż w sezonie 2013/14. Zapasy na koniec obecnego sezonu wzrosną o 7 mln t i wyniosą 35 mln t.

W lipcowym raporcie USDA podniosła prognozę globalnej produkcji oleistych w sezonie 2014/15 do rekordowych 521,86 mln t (wobec 516,01 mln t szacowanych w czerwcu i 503,91 mln t w sezonie ubiegłym). Zapasy końcowe mają wynieść rekordowe 99,66 mln t (96,03 mln t w czerwcu i 81,52 mln t na koniec sezonu 2013/14).

Światowa produkcja soi wyniesie aż 304,79 mln t (299,99 mln t prognozowane w czerwcu i 283,87 mln t w minionym sezonie). Zapasy końcowe wzrosną do 85,31 mln t (82,88 mln t w czerwcowym raporcie i 67,24 mln t w 2013/14). Korekta produkcji soi dotyczyła głównie USA, gdzie podwyższono prognozę z czerwca aż o 4,49 mln t do rekordowych 103,42 mln t i to tylko dzięki zwiększonej powierzchni upraw (oczekiwany zbiór z akra jak narazie pozostawiono na poziomie przewidywanym w czerwcu). Zapasy końcowe soi w USA mają być na poziomie najwyższym od sezonu 2006/7 i wyniosą 11,28 mln t.

USDA podniosła również prognozę światowej produkcji rzepaku z 69,11 mln t w czerwcu do 70,16 mln t, czyli do poziomu już tylko niższego o 1 mln t od rekordowego sezonu poprzedniego (71,23 mln t). Zwiększono szacunki produkcji w UE z 22 mln t w czerwcu do 22,4 mln t. Korekta in plus dotyczy głównie produkcji w Niemczech - o 0,3 mln t do 5,88 mln t i w Polsce o 0,05 mln t do 2,68 mln t. Polska pozostanie trzecim producentem rzepaku w UE (po Niemczech i Francji) oraz siódmym na świecie (1. Kanada - 15,7 mln t, 2. Chiny - 14,5 mln t, 3. Indie - 7,5 mln t, 4. Niemcy - 5,88 mln t, 5. Francja - 5,23 mln t, 6. Australia - 3,45 mln t, 7. Polska - 2,68 mln t, 8. Wielka Brytania - 2,53 mln t, 9. Ukraina - 2,0 mln t, 10 Rosja - 1,5 mln t).

Pszenica. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy spadkowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) spadkowy. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Kolejny z rzędu miesiąc był zdominowany przez spadki cen pszenicy po obu stronach Atlantyku. Praktycznie od trzech miesięcy trwają nieustanne obniżki cen, przerywane jedynie niewielkimi i bardzo krótkimi korektami w górę. W ocenie technicznej rynku pszenicy doszło w ostatnim czasie do istotnej zmiany. Tren średnioterminowy zmienił się ze wzrostowego na spadkowy. Tak więc obecnie wszystkie trzy trendy są spadkowe

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Na rynku kukurydzy - z punktu widzenia analizy technicznej wykresów sytuacja podobna do tej występującej na pszenicy. W ostatnim czasie doszło do zmiany średnioterminowego trendu na spadkowy i wszystkie trzy trendy są spadkowe.

Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy spadkowy. Soja - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Canola - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. W ostatnim miesiącu na rynku oleistych dominowały spadki cen, które póki co doprowadziły do zmiany trendu średnioterminowego na rzepaku na spadkowy, na soi jeszcze trend średnioterminowy jest wzrostowy, ale wszystko wskazuje na to, że też niedługo zmieni się również na spadkowy. Stosunkowo najmocniej trzymają się notowania kanadyjskiej canoli.

Pełna treść artykułu w najnowszym wydaniu miesięcznika "Farmer". Kliknij tutaj, aby zamówić prenumeratę.