Zdaniem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej niezbędne jest podjęcie przez rząd działań stwarzających większą niż dotychczas możliwość eksportu zboża. Jak podkreśla Ryszard Ciźla, prezes ŚIR, należy podjąć negocjacje z Komisją Europejską, które umożliwiłyby uzyskanie przez polskich eksporterów ziarna dopłat eksportowych poprawiających konkurencyjność naszego ziarna na rynkach zewnętrznych.

Świętokrzyska Izba Rolnicza domaga się też wzmożonej aktywności rządu w zakresie stworzenia prawnych i finansowych warunków do większego niż dotychczas wykorzystania ziarna zbóż i innych płodów rolnych do produkcji energii i biopaliw.

Ponadto ze względu na drastyczny spadek dochodów rolniczych ŚIR wnioskuje, aby rząd RP zwrócił się do Komisji Europejskiej o podniesienie cen interwencyjnych zboża ze 101,31 Euro za tonę do 160 Euro za tonę oraz wprowadzenie skupu interwencyjnego zbóż od 1-ego września danego roku. Samorząd rolniczy województwa świętokrzyskiego wnioskuje też o przyspieszenie wypłat płatności obszarowych oraz o jak najszybsze ich wyrównanie w stosunku do krajów dawnej „piętnastki". Zapewniłoby to stabilizację dochodów rolniczych oraz rekompensatę poniesionych kosztów.

Zdaniem działaczy ŚIR konieczne jest także wprowadzenie programu wsparcia produkcji roślin strączkowych, co miałoby częściowy wpływ na zmianę struktury zasiewu oraz na zwiększenie zapasów krajowych źródeł białka paszowego, jednocześnie ograniczając import soi i innych komponentów paszowych.

- Sytuacja ekonomiczna na wsi jest tragiczna. Wielu gospodarstwom niskotowarowym grozi bankructwo. Spowoduje to lawinę działań socjalnych. Może dojść do głębokiego kryzysu na polskiej wsi. Dlatego też Świętokrzyska Izba Rolnicza oczekuje ze strony rządu RP konkretnych działań pozwalających zapobiec nadchodzącemu kryzysowi na polskiej wsi oraz zagwarantowaniu dochodowości w gospodarstwach rolnych - mówi Ryszard Ciźla.

Źródło: farmer.pl