W zależności od gatunku reagują też na opóźnienie terminu siewu. Najbardziej na to wrażliwe jest pszenżyto, a najmniej jęczmień.

Jak już pisaliśmy, określenie jednoznacznych terminów siewu zbóż jarych nie jest proste i generalnie panuje zasada, że gdy tylko uda się wjechać w pole to wykonuje się ten zabieg.

Przypominamy, że w południowych powiatach województwa opolskiego siewy zaczęły się w tym sezonie nawet pod koniec lutego, a obecnie trwają w najlepsze. Mimo wszystko są pewne zasady, które umożliwiają w przybliżeniu określić optymalny czas na siewu. Oczywiście najwcześniejsze terminy zaczynają się w regionach Polski południowo-zachodniej.

Warto wiedzieć, że wczesny termin siewu determinuje plon zbóż. W jaki sposób? Po pierwsze pozwala przedłużyć okres wzrostu wegetatywnego zbóż, co odbija się na zwiększeniu ilości kłosów, a więc lepszym krzewieniem się roślin. Po drugie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i tym samym na pobieranie składników pokarmowych z gleby, a także wykorzystanie zasobów wodnych w niej zmagazynowanych po zimie.

Przedstawiamy (mapki) terminy siewu poszczególnych gatunków zbóż jarych.