Jęczmień ozimy wysiany zbyt wcześnie to większe prawdopodobieństwo porażenia chorobami, szczególnie mącznikiem prawdziwym. Z kolei późny siew to wolniejszy wzrost roślin i ryzyko wejścia w spoczynek zimowy niedostatecznie rozkrzewionego zboża.

Agrotechniczny termin siewu jęczmienia ozimego w warunkach przeciętnej jesieni przypada:

  • 10 - 15 września we wschodniej część kraju;
  • 12 - 18 września w centralnej Polsce;
  • do 20 września na zachodzie.

Biorąc pod uwagę zalecenia w każdym roku musimy odnieść się do panujących aktualnie warunków w regionie. Im jesień jest cieplejsza tym później przypada optymalny termin siewu zboża, a tegoroczna obecnie taką nie jest.

Odmiany mieszańcowe (jęczmień hybrydowy) jęczmienia ozimego wysiewa się najczęściej kilka dni później, choć nie zawsze. Podczas chłodniejszych warunków jęczmień hybrydowy może być siany krótko po 10 września.

Optymalne terminy przypadają:

  • 16 - 20 września (nie później niż do 30 września) dla wschodnia część kraju;
  • 20 do 25 września na zachodzie Polski.

Zalecana norma wysiewu odmian konwencjonalnych w terminie optymalnym to średnio 270-330 kiełkujących ziaren/m2, odmian mieszańcowych 170-240 kiełkujących ziaren/m2. Normę wysiewu oblicza się ze wzoru (MTZ x obsada)/siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha. Informację o MTZ, sile kiełkowania podane są na workach przy zakupie materiału siewnego.

Przy późniejszym terminie siewu i słabszych stanowiskach obsadę zwiększa się o ok. 10 proc., a przy wcześniejszym redukuje. Należy kierować się zasadą: im wcześniej tym mniej, im później tym więcej i każdorazowo konfrontować ustaloną normę z zaleceniami wskazanymi dla poszczególnych odmian przez firmy hodowlano-nasienne oraz warunkami siedliskowymi.