T2 w pszenicy ozimej ma za zadanie ochronić najproduktywniejsze liście podfalogowe oraz flagowe przed infekcjami mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną oraz żółtą, septoriozami oraz brunatną plamistością. Tam, gdzie wykonano zabieg T1 presja chorób jest zdecydowanie mniejsza. Niestety nie wszyscy producenci decydowali się na ten zabieg.

W rejonach przemarznięć, do początku maja nie obserwowano większych problemów fitosanitarnych w łanie, a słabe zboża nie zachęcały do generowania kosztów, które mogą nie zwrócić się wraz ze sprzedażą ziarna. Wielu producentów, zwłaszcza mniejszych, dopiero teraz przystępuje do pierwszego zabiegu fungicydowego. Przede wszystkim ci nie powinni dłużej zwlekać z ochroną, gdyż presja zwłaszcza mączniaka prawdziwego jest bardzo duża, a podanie fungicydów zbyt późno może być źródłem pogorszeń skuteczności zastosowanych preparatów oraz strat ilościowych i jakościowych w plonie.

Przy doborze preparatu warto zwrócić uwagę, jakie obecnie dominują w łanie patogeny. W Pasie Centralnym dominuje mączniak prawdziwy, ale trzeba mieć świadomość, że druga połowa maja, to zazwyczaj idealny okres na intensywny rozwój rdzy, DTR oraz septorioz.

Do walki z chorobami coraz rzadziej sięga się po jedną substancję czynną. Dla szerszego spektrum działania najczęściej stosuje się mieszaniny lub gotowe preparaty składające się z 2 lub 3 substancji aktywnych. Zazwyczaj łączy się w tym zabiegu triazole (epoksykonazol, protiokonazol, propikonazol, tebukonazol) ze strobilurynami lub jedną z nowych substancji z grupy SDHI. Na mączniaka dobrze działają także morfoliny oraz związki z grupy fenyloacetamidów np. cyflufenamid.

Oprysk fungicydem można połączyć z dokarmianiem roślin. O tym można przeczytać w artykule " Fungicydy razem z mocznikiem i siarczanem magnezu w jednym oprysku". 

Należy także monitorować szkodniki w łanie. Pojawiają się pierwsze larwy skrzypionek oraz jest coraz więcej mszyc.  

Jaki jest stan fitosanitarny Twojej pszenicy ozimej? Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl Zabierz głos w temacie: fungicydy