Tydzień temu Instytut Ochrony Roślin informował, o pierwszych zaobserwowanych wylotach motyli z izolatorów entomologicznych (taki izolator wykonany jest z resztek pożniwnych kukurydzy). Kilka dni temu natomiast oceniono, że 30 proc. zimujących gąsienic weszło już w stadium poczwarki. Wszystkie te sygnały powinny zmobilizować nas do wzmożonych obserwacji plantacji kukurydzy. Najlepszą metodą jest wystawienie pułapek świetlnych bądź feromonowych odławiających motyle omacnicy prosowianki.

13 czerwca na Podkarpaciu w wystawionej na plantacji kukurydzy pułapce świetlnej odłowiono 1 samca szkodnika. Instytut zaleca by, być przygotowanym na pierwsze wyłożenie biopreparatów zawierających kruszynka (Trichogramma spp.). Prognozowany termin pierwszej introdukcji dla Podkarpacia, z uwzględnieniem biologii szkodnika, to okres między 18 a 25 czerwca.

Zwalczanie chemiczne tego szkodnika najczęściej przeprowadza się w lipcu (często w połowie tego miesiąca). Wówczas najczęściej trwa okres masowego wylęgu larw szkodnika. Termin zabiegu można ustalać na podstawie publikowanych przez stosowane służby ochrony roślin komunikatów, a najlepiej na podstawie monitoringu plantacji.