Zdaniem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zmiany w klimacie, jakie obserwujemy w ostatnich latach w wielu krajach, spowodowały pojawienie się nowych jednostek chorobowych. Jedną z nich jest choroba wywoływana przez grzyby Sclerophthora marcospora pod nazwą Crazy Top.

Zarodniki tego grzyba rozprzestrzeniają się w środowisku wodnym. Do jej pojawienia się potrzebne jest, aby w okresie 2-4 liści kukurydzy plantacja była zalana wodą przez 24-48 godz. Następuje wtedy zakażenie roślin przez pochwy liściowe. Rośliny starsze są na takie zakażenie bardziej odporne.

- Porażenie przez tego grzyba może wystąpić również na zbożach jarych. Z uwagi na warunki klimatu w Polsce i biologie powstawania choroby Crazy Top, masowe wystąpienie tej jednostki chorobowej jest mało prawdopodobne i nie zagraża plantacji kukurydzy. Chociaż w minionym roku na terenach powodziowych wystąpiła ta choroba - mówi farmer.pl Eugeniusz Piątek z PZPK.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych