Co zrobić z wcześniej zaprawionym materiałem siewnym zbóż, który nie udało się wysiać jesienią? Mamy praktycznie dwa wyjścia: przechować do następnego sezonu lub zutylizować (co niestety jest kosztowne). Logicznym wyjściem jest jego dalsze wykorzystanie do siewu jednak trzeba mieć świadomość, że przechowywanie zaprawionego ziarna dłużej niż pół roku negatywnie wpływa na jego zdolność kiełkowania. Obniża się także ochronne działanie zaprawy.

Należy tu także zaznaczyć, że jakość ziarna z ostatnich żniw nie należała do najlepszych. Zwłaszcza jeśli ziarno zbierane było w trudnych warunkach i po długotrwałych deszczach. W takim ziarnie długo zachodziły intensywne procesy biochemiczne i enzymatyczne wpływające negatywnie na jego jakość. W związku z tym w długo, (zwłaszcza źle) przechowywanym ziarnie możliwe, że zanotujemy wzrost liczby ziaren martwych niezdolnych do kiełkowania.

Jak przechowywać zaprawione ziarno?

• najlepiej w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach,
• worki warto ustawić na palecie, aby nie było kontaktu z wilgotną posadzką, a także wszelkich źródeł ciepła,
• jeżeli worki papierowe dodatkowo owinięte są folią na czas dłuższego przechowywania lepiej ją usunąć,
• worki umiejscowić w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od żywności i pasz,
• ziarno nie może być zbyt wilgotne, najlepiej przechowywać je w pomieszczeniu o temperaturze 5-10°C i wilgotności poniżej 60 proc.

Przed wysianiem nasion w kolejnym sezonie należy bezwzględnie zbadać zdolność kiełkowania takiego ziarna. Prawdopodobnie będzie ona niższa o kilka procent (w porównaniu do przechowywanego niezaprawionego ziarna). Aby się o tym przekonać,  na szklanej lub plastikowej podstawce wyłożonej chłonnym materiałem (np. bibułą, ręcznikiem papierowym) wykładamy losowo 100 ziaren. Po wykiełkowaniu liczymy zdrowe ziarniaki z silnym wigorem. Na podstawie uzyskanego wyniku należy odpowiednio wyliczyć i skorygować (prawdopodobnie nieco zwiększyć) zamierzoną normę wysiewu.