Suszę stwierdzono dla takich upraw jak: zboża ozime i jare, kukurydza, rzepak, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki, ale też dla roślin bobowatych.

- Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły (tak jak w poprzednim okresie) w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od -250 do –259 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do -249 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego od -200 do -239 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich, chociaż obszar ten przesunął się już bardziej na północ w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był już dużo mniejszy wynosił od -50 do -100 mm - podał IUNG.

Jak przypomina IUNG, trzecia dekada czerwca była w całym kraju zdecydowanie zimniejsza niż wcześniej. Na przeważającym terenie Polski notowano temperaturę od 15 do 16 st. C, Jedynie na obszarze północno-wschodniej i północno-zachodniej Polski było nieco cieplej od 16,5 do 17,5 st. C. Obfitowała za to już w większe opady deszczu wynoszące na przeważającym obszarze kraju od 15 do 50 mm a na terenach południowej Polski przekraczających nawet 50 mm. Jedynie w północno-zachodniej Polsce notowano niskie opady atmosferyczne wynoszące od 5 do 15 mm, a miejscami w tej części kraju występowały obszary, na których w dalszym ciągu nie notowano deszczu.

Pogoda sprawiła, że średnia wartość KBW dla kraju uległa zwiększeniu.

- Takie warunki pogodowe przyczyniły się do zmniejszenie niedoborów wody dla wielu grup i gatunków roślin uprawnych. Mimo wszystko nadal występuje duży deficyt wody sprawiający, że susza notowana jest wśród wszystkich czternastu monitorowanych grup i gatunków roślin. Ostatnio występujące warunki pogodowe spowodowały, że w obecnie monitorowanym sześciodekadowym okresie w uprawach: chmielu, ziemniaka oraz buraka cukrowego wzrosła powierzchnia oraz liczba gmin z suszą – podaje Instytut.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat suszy w poszczególnych gatunkach upraw rolniczych według danych IUNG.

W piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano w 13 województwach, w 4 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę notowano w 1437 gminach tj. w 57,99 proc. gmin kraju na powierzchni 40,28 proc. gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj.: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (od 67,07 do 81,89 proc. gruntów ornych tych województw).

Bardzo duże zagrożenie występowało również wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano w 11 województwach, w 2 z nich w 100 proc. gmin. Suszę notowano w 1227 gminach tj. w 49,52 proc. gmin kraju na powierzchni 28,95 proc. gruntów ornych.

- dla roślin bobowatych w 11 województwach, w 2 z nich w 100 proc. gmin. (Suszę notowano w 1890 gminach tj. 76,27 proc. gmin kraju na powierzchni 47,21 proc. gruntów ornych).

- dla rzepaku w 11 województwach. (Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 1063 gminach tj. w 42,9 proc. gmin Polski, na powierzchni 17,82 proc. gruntów ornych).

- dla tytoniu w 10 województwach, w woj. zachodniopomorskim w 100 proc. gmin. (Na terenie Polski suszę w tych uprawach notowano w 866 gminach tj. w34,95 proc. gmin kraju na powierzchni 20,76 proc. gruntów ornych).

- dla kukurydzy, w 8 województwach. (Na terenie kraju suszę wśród upraw kukurydzy notowano w 424 gminach tj. w 17,11 proc. gmin Polski, na powierzchni 6,56 proc. gruntów ornych).

- dla chmielu, w 7 województwach. (Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 204 gminach tj. w 8,23 proc. gmin Polski, na powierzchni 2 proc. gruntów ornych).

- dla ziemniaka, w 6 województwach. (Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 108 gminach tj. w 4,36 proc. gmin Polski, na powierzchni 0,77 proc. gruntów ornych).

- dla buraka cukrowego, w 3 województwach. (Na terenie kraju suszę wśród tych upraw notowano w 21 gminach tj. w 0,85 proc. gmin Polski, na powierzchni 0,04 proc. gruntów ornych).