Komisja Europejska opublikowała komunikat na temat „przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie” (tak zwany komunikat o rolnictwie regeneratywnym). Następnie przedstawiony zostanie wniosek ustawodawczy na temat świadectwa usunięcia dwutlenku węgla do końca 2022 r.

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują uwzględnienie rolnictwa regeneratywnego w agendzie politycznej oraz przyszłe działania podejmowane w celu wykorzystania potencjału rolnictwa do walki ze zmianami klimatu i osiągnięcia bardziej ekologicznej Europy.

- Komunikat przewiduje stworzenie nowego ekologicznego modelu biznesowego, który nagradza metody gospodarowania gruntami, prowadzące do zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla w żywej biomasie, glebie i/lub martwej materii organicznej poprzez poprawę wychwytywania dwutlenku węgla oraz ograniczenie jego uwalniania do atmosfery – podano w informacji prasowej.

Copa i Cogeca doceniają, że Komisja uznała że wdrożenie rolnictwa regeneratywnego jest uwarunkowane przez lokalizację, a podejście do tej kwestii nie może być uniwersalne.

- Komunikat określa wyzwania, z którymi zmierzą się rolnicy wprowadzając praktyki rolnictwa regeneratywnego. Są to obciążenia finansowe (w tym niepewność jeśli chodzi o dochody i koszty początkowe wdrożenia), niewystarczający dostęp do wiedzy oraz poziom dopasowania usług doradczych, bariery regulacyjne, wysoka złożoność oraz koszty związane z solidnym systemem monitorowania, raportowania i weryfikacji. Komunikat przedstawia również skuteczne przykłady poprawy metod gospodarowania gruntami, co skutkuje wzrostem sekwestracji dwutlenku węgla – podano.

Jednakże Copa i Cogeca żałują że nie uwzględnia wykorzystania nawozów ekologicznych, jako że jest to bardzo korzystna praktyka jeśli chodzi o pochłanianie dwutlenku węgla, bioróżnorodność, wodę oraz glebę.

- Sektor rolny podejmuje wysiłki oraz przeprowadza inwestycje w zakresie praktyk rolnictwa regeneratywnego, które poprzedzają dzisiejszy komunikat Komisji. Należy uznać te wysiłki oraz promować przyszłe inwestycje. Oprócz tego uważamy, że należy zapewnić elastyczność oraz finansowanie, a także głównie propagować programy prywatne, w które aktywnie angażują się rolnicy – powiedziała przewodnicząca Copa, Christian.

Dla Copa i Cogeca w dalszym ciągu istnieją pewne wątpliwości.

- Ma to miejsce jeśli chodzi na przykład o wprowadzanie kredytów węglowych. Z tego względu doceniamy fakt, że Komisja dostrzega wątpliwości w zakresie podejścia opartego na wynikach odnośnie ustalenia cen za rolnictwo regeneratywne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ten rodzaj uprawy jest uwarunkowany przez klimat i lokalizację. Należy również objąć i doprecyzować kwestię terminów płatności oraz gdzie wprowadzić kredyty węglowe. Kluczowe jest podejście rynkowe, które pozwoli na to, aby kredyty węglowe wiązały się z dodatkowym przychodem dla rolników. Oprócz tego komunikat nie wyjaśnia, który sektor oraz w jaki sposób będzie uprawniony do usuwania dwutlenku węgla poprzez rolnictwo regeneratywne. Należy wprowadzić odpowiednie środki, aby uniknąć relacji wymiennych między przedsiębiorstwami i/lub podmiotami w sektorze przemysłowym, które mogą nabywać kredyty zamiast podejmowania wspólnych wysiłków mających na celu ograniczenie emisji i wynagradzanie za usuwanie dwutlenku węgla – informuje w komunikacie prasowym Copa i Cogeca.

- Rolnictwo regeneratywne stanowi jedynie część rozwiązania w zakresie zmian klimatu, jednak nie powinno zastępować działań mających na celu redukcję emisji. Należy wyjaśnić, jaki jest ogólny wkład rolnictwa i leśnictwa w walkę ze zmianą klimatu, zapewniając, że różne żądania i/lub cele niektórych strategii, inicjatyw i propozycji Zielonego Ładu nie zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu i biomasy oraz rentowności rolnictwa i leśnictwa. W tym celu należy zagwarantować spójność przepisów – skomentował przewodniczący Cogeca, Ramon Armengol.

Copa i Cogeca doceniają, że Komisja przyznała, iż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.