W bieżącym tygodniu Sparks przedstawił wstępną prognozę zbiorów zbóż w Polsce w 2011 r. Według jej produkcja łącznie z kukurydzą ma wynieść ok. 26,7 mln t. Oznacza to, że zbiory byłaby o niespełna 5 proc. wyższe niż przed rokiem - informuje Bank Gospodarki Żywnościowej. Prognoza została opracowana przy założeniu zwiększenia areału zasiewów w kraju o ok. 2 proc. do poziomu ok. 8,1 mln ha (Sparks przyjął areał zbiorów w sezonie 2009/2010 na poziomie 7,97 mln ha).


Strategie Grains prognozuje tegoroczne zbiory w Polsce na ok. 28,07 mln t. Przed rokiem szacowano je na 26,83 mln t. Obecnie wszelkie prognozy zbiorów zbóż w tym sezonie zarówno w kraju, jak i na całej półkuli północnej, mają charakter wstępny i opierają się przede wszystkim na informacjach o powierzchni zasiewów zbóż ozimych oraz wstępnych ocenach przezimowania upraw. Widać jednak znaczną rozbieżność w przypadku poszczególnych źródeł, co tak naprawdę informuje, że prognozy w tym momencie to rzeczywiście wróżenie z fusów.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych