• Dlaczego rośliny wytwarzają po dwie i więcej kolb?
  • Czy więcej kolb oznacza wyższy plon?

Ogólnie rzecz ujmując nie jest to zjawisko normalne, a anomalia w rozwoju kukurydzy. Tu jednak musimy rozróżnić różne zjawiska, które choć są do siebie czasem podobne, to występują niezależnie od siebie.

Wielokolobowość - ładne dla oka, ale bez wzrostu plonu

Pojawienie się kolb dodatkowych - czasem może cieszyć oko i wydaje się, że roślina może plonować wybitnie wysoko. Niestety, najczęściej pojawienie się kilku kolb na roślinie oznacza obniżenie masy tysiąca ziaren. Roślina ma spory problem z wyżywieniem dwóch lub więcej kolb, toteż te są często niewypełnione choć zdarzają się wyjątki - przypadek dobra, niezaburzona dostępność do wody i składników pokarmowych). Co jednak ważne - kolby wtórne w zasadzie nie mają wpływu na plonowanie rośliny. Pamiętajmy jednak, że zwyżka plonu jest tu iluzoryczna. Kukurydza powinna wytworzyć jedną a porządną kolbę. Warto też podczas lustracji plantacji wrócić uwagę na fakt, że rośliny posiadające więcej niż jedną kolbę najczęściej spotkamy w skrajnych częściach pola. Jeśli jednak udział takich roślin jest duży i dotyczy całej plantacji - niestety może to się odbić na plonowaniu. 

Anomalia i agrotechnika

- Wielopalczastość - o tym zjawisku mówimy, gdy z jednego kąta wychodzi kilka kolb. Najczęściej są one słabe, niewypełnione. To również żaden powód do radości. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w niestabilnym pogodowo roku. Czemu? W rozwoju wielopalczastości pomagają warunki stresowe (susza, duże skoki temperatur) oraz my sami poprzez błędy agrotechniczne - np. zbyt wysoką obsadę roślin. Wpływ na pojawienie się na roślinie wielopalczastości ma również zabieg herbicydowy, a konkretniej uszkodzenia herbicydowe. W przypadku wielopalczastości mamy także do czynienia, z sytuacją, gdy roślina zawiązuje wiele kolb, ale każda z nich jest stosunkowo słabo zaziarniona.

Podsumowując dopiero żniwa zweryfikują na ile powstałe anomalie w rozwoju kukurydzy odbiją swoje piętno na plonowaniu kukurydzy. Dużo zależy od możliwości stanowiska, dostępności do wody i ogólnej kondycji plantacji. W dobrych warunkach dwie kolby mogą oddać dobry plon, w stresowych ani jedna ani druga nie wyda ziarniaków o przyzwoitej masie tysiąca ziaren.