Dlaczego tak ważne jest dostosowanie się do tych zasad? Otóż poszczególne herbicydy charakteryzują się różnym tempem rozkładu w glebie. Mogą zatem w dalszej perspektywie czasu wpływać na działanie rośliny następczej. Ten wpływ nie zawsze jest pozytywny, taki jaki byśmy oczekiwali. Niektóre środki mogą bowiem powodować uszkodzenia plantacji roślin następczych. Dlatego musimy zapoznać się z etykietami-instrukcjami, aby się przed tymi stratami ustrzec.

Zalecenie Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu dotyczące następstwa roślin po zaoranych zbożach, w nawiasie substancja czynna środka:
- Agro Diflufenikan 500 SC, Di eF eF 500 SC, Diflanil 500 SC, Diflu 500 SC, Golden Fenikan 500 SC, Helm DFF 500 SC, Legato 500 SC, Mac-Diflufenikan 500 SC, Saper 500 SC (diflufenikan (DFF) - nie uprawiać owsa, rzepaku oraz innych roślin kapustnych. Na glebach lekkich buraków i grochu. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

- Alister 162 OD, Alister Grande 190 OD (diflufenikan (DFF) + jodosulfuron + mezosulfuron) - można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę oraz zboża jare. Wskazana orka.
- Aminopielik D 450 SL, Aminopielik Super 464 SL - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Aminopielik Standard 600 SL (2,4-D) - brak przeciwwskazań, można uprawiać.

- Atlantis 04 WG (jodosulfuron + mezosulfuron) - można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę oraz zboża jare. Wskazana orka.

- Axial 100 EC (pinoksaden) - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Boxer 800 EC (prosulfokarb) - można uprawiać pszenicę jarą (informacja spoza etykiety).

- Chwastox D 179 SL (MCPA + dikamba) - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Chwastox Trio 540 SL (MCPA + dikamba + mekoprop) - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Cougar 600 SC, Legato Plus 600 SC (diflufenikan (DFF) + izoproturon (IPU) - po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, len, rzepak jary, słonecznik, ziemniak, możliwa, ale najmniej zalecana uprawa motylkowatych, oraz buraków.

- Pelikan Plus 550 SC - po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, len, rzepak jary, słonecznik, ziemniak, możliwa, ale najmniej zalecana uprawa motylkowatych, oraz buraków.

- Dicoherb 750 SL, Total 750 SL (MCPA) - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Esteron 600 EC (2,4-D) - brak przeciwwskazań, można uprawiać wszystkie rośliny.

- Expert 600 SC, Golden Plumage 600 SL, Komplet 560 SC (diflufenikan (DFF) + flufenacet) - można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, buraki cukrowe, kukurydzę, rzepak jary, ziemniaki (orka niekonieczna).

- Expert Met 56 WG (flufenacet + metrybuzyna) - można uprawiać zboża jare (oprócz owsa), kukurydzę, lucernę, pomidory, rzepak jary, ziemniaki (orka niekonieczna).

- Glean 75 WG, Helm Sulfi 75 WG, Maczuga 75 WG (chlorosulfuron) - najmniejsze ryzyko w przypadku siewu zbóż jarych, po wykonaniu głębokiej orki.

- Huzar 05 WG (jodosulfuron) - po wykonaniu orki na głębokość minimum 10 cm można siać zboża jare, kukurydzę i ziemniaki.

- Golden Pendimet 330 EC, Pendigan 330 EC, Pilar Pendimetalina 400 SC, Stomp 330 EC, Stomp 400 SC (pendimetalina) - po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm można uprawiać zboża jare (oprócz owsa), bobik, łubiny, kukurydzę, ziemniaki oraz cebulę.

- Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC (chlorotoluron) - można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą i kukurydzę.
- Maraton 375 SC (izoproturon (IPU) + pendimetalina) - po wykonaniu orki na głębokość około 15 cm można uprawiać zboża jare (oprócz owsa), kukurydzę i ziemniaki.

- Protugan 500 SC (izoproturon (IPU) - można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniaki. Nieco gorszym wyborem jest rzepak jary. Nie uprawiać buraków.

- Racer 250 EC (fluorochloridon) - można uprawiać zboża jare, czosnek, bobik, groch, kukurydzę i selerowate. Nie uprawiać buraków i kapustowatych.

- Snajper 600 SC (diflufenikan (DFF) + Izoproturon (IPU) - po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, len, rzepak jary, słonecznik, ziemniaki, najmniej korzystny wybór to rośliny motylkowate, nie uprawiać buraków.


Zalecenie Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu dotyczące następstwa roślin po zaoranych rzepakach ozimych w nawiasie substancja czynna środka:
- Agro Metazachlor 500 SC, Bora 500 SC, Butisan 400 SC, Fuego Extra 500 SC, Fym 500 SC, Golden Metaz 500 SC, Helm Rap 500 SC, Mashona 500 SC, Metaz 500 SC, Metazanex 500 SC, Naspar 500 SC, Rapsan 500 SC (metazachlor) - po wykonaniu orak i na głębokość około 15 cm można uprawiać kukurydzę, rzepak jary i inne kapustowate, ziemniaki oraz zboża jare.

- Baron 334 SL, Destroyer 334 SL, Galera 334 SL, Golden Piccant 334 SL, Kecz 334 SL (chlopyralid + pikloram) - można uprawiać (bez konieczności wykonania orki) kukurydzę, len, rzepak jary i zboża jare.

- Butisan Duo 400 SC (metazachlor + dimetenamid-P) - po wykonaniu orki na głębokość 15-20 cm, można uprawiać bobik, groch, jęczmień jary, pszenicę jarą oraz rzepak jary.

- Butisan Star 416 SC (metazachlor + chinomerak) - po wykonaniu orki na głębokość 15 cm, można uprawiać bobik, buraki, groch, jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniaki, rzepak jary i rośliny kapustne oraz ziemniaki. Po orce ponad 20 cm - owies.

- Cliophar 300 SL, Cyklon 300 SL, Lontrel 300 SL (chlopyralid) - można stosować w rzepaku jarym i innych kapustnych (także w gorczycy), buraku cukrowym i pastewnym, cebuli, kukurydzy, lnie, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, w roślinach sadowniczych i niektórych ozdobnych oraz na plantacjach wikliny.

- Command 360 CS, Command 480 EC, Kilof 480 EC, Reactor 360 CS, Reactor 480 EC (chlomazon) - po wykonaniu orki co najmniej na głębokość 10 cm można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidory z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, zboża jare (oprócz jęczmienia), ziemniaki oraz tytoń.

- Comand Top 375 CS, Devrinol Top 375 CS (chlomazon + napropamid) - po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 10 cm można uprawiać groch, kapustę, pomidory, rzepak jary, słonecznik, tytoń.

- Colzor Trio 405 EC (chlomazon + dimetachlor + napropamid) - po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 10 cm można uprawiać groch, kukurydzę, rzepak jary, słonecznik. Nie uprawiać buraków, lnu, zbóż.

- Fox 480 EC (bifenox) - bez konieczności wykonania orki można uprawiać zboża jare.

- Golden Pyzamid 50 WP, Kerb 50 WP, Pilar Propyzamid 50 WP (propyzamid) - można uprawiać buraki, fasolę, groch, kukurydzę, rzepak jary, sałatę. Nie uprawiać traw i zbóż.

- Kalif Mega 283 SE, Nimbus 283 SE (chlomazon + metazachlor) - po orce na głębokość około 15 cm można uprawiać bobik, groch, kukurydzę, len, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki.

- Navigator 360 SL (aminopyralid + chlopyralid + pikloram) - po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można siać gorczycę, kukurydzę, rzepak jary, zboża jare oraz sadzić kapustę z rozsady.

- Pronap Extra 430 EC (chlomazon + dimetachlor) - po wykonaniu orki na głębokość 10 cm można uprawiać bobik, bób, cukinię, dynię, kapustę, fasolę, groch, kukurydzę, pomidory z rozsady, pszenicę jarą, rzepak jary, słonecznik, soję, ziemniaki lub tytoń. Nie uprawiać buraków.

- Teridox 500 EC (dimetachlor) - po wykonaniu orki można uprawiać wszystkie rośliny.

- Graminicydy (wszystkie) - można uprawiać wszystkie rośliny.