Zarejestrowane zaprawy w owsie ochronią to zboże przed zgorzelą siewek, głownią pylącą czy głownią zwartą owsa. Mamy do wyboru zaawansowane zaprawy trój i dwuskładnikowe oraz prostsze i jednocześnie tańsze rozwiązania jednoskładnikowe. W porównaniu do roku ubiegłego kilka rejestracji w tym zbożu wygasło, a pojawiła się tylko jedna nowa możliwość.

W celu ochrony przed patogenami do zaprawiania ziarna można użyć jednego z poniższych preparatów:

• Baytan Trio 180 FS - (triadimenol, fluoksastrobina , fluopyram) - chroni przed zgorzelą siewek, głownią pylącą. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
• Celest Extra 050 FS - (fludioksonil, difenokonazol) - głownia pyląca owsa. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 0 - 1200 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
• Certicor 050 FS (tebukonazol, metalaksyl) - zgorzel siewek. Dawka: 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500-900 ml wody.
• Gizmo 060 FS (tebukonazol) - zgorzel siewek, głownia pyląca. Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.
• Lamardor 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - zgorzel siewek. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
• Maredo 400 FS (protiokonazol, tebukonazol) - zgorzel siewek. Zalecana dawka: 20 ml środka z dodatkiem 300 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
• Maxim Star 025 FS (fludioksonil, cyprokonazol) - głownia pyląca, zgorzel siewek Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 200 ml środka/100 kg ziarna.
• Premis 025 FS (tritikonazol) - zgorzel siewek, głownia, głownia pyląca. Zalecana dawka: 150-200 ml środka z dodatkiem 400 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.
• Seedron 60 FS (fludioksonil , tebukonazol) – głownia pyląca, zalecana dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna
• Tarcza 060 FS (tebukonazol) - głownia pyląca, zgorzel siewek.Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.
• Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram) - zgorzel siewek. Dawka: 300 - 350 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody w proporcji 1:1.
• Zaprawa Domnic 060 FS (tebukonazol) - zgorzel siewek. Dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.