Jak podaje Bank Gospodarki Żywnościowej cena pszenicy paszowej wynosi 900-930 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn sprzedającego). Jeszcze tydzień wcześniej ceny te pozostawały wyższe. Wynosiły one wówczas odpowiednio 950-990 zł/t i 900-950 zł/t.


Krajowa podaż zbóż w dalszym ciągu uzupełniana jest ziarnem, które pochodzi z importu, głównie pszenicą. Jak podaje Sparks, w portach dostępne jest ziarno pszenicy paszowej z importu, które w połowie minionego tygodnia oferowane było w cenie około 850 zł/t wobec 850-860 zł/t tydzień wcześniej.