Organizatorem był Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przy współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, Stowarzyszeniem Polski Ziemniak, Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Polskim Producentem Ziemniaków i Nasion Rolniczych oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli przedstawiciele powyższych organizacji, a także reprezentanci instytucji rządowych, naukowych, rolnicy, producenci zbóż, dziennikarze. MRiRW reprezentowała podsekretarz stanu Zofia Szalczuk, Krajową Radę Izb Rolniczych wiceprezes Marek Borowski, a Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych- Marian Sikora.

Na spotkaniu głównym poruszanym tematem były aktualne i podstawowe problemy producentów zbóż. Stanisław Kacperczyk - prezes PZPRZ, podkreślił w swoim wystąpieniu wyjątkowo niekorzystną sytuację producentów zbóż w minionym sezonie. Niesprzyjające warunki pogodowe, niskie ceny skupu spowodowały brak opłacalności produkcji tych upraw. Dodał, że związek z niepokojem obserwował dużą różnicę między cenami na rynku krajowym, a na giełdzie Matif. Stwierdził, że problemem jest niska, niewspółmierna do rynkowych realiów cena interwencyjna zbóż. Nadmienił również, że w naszym kraju nie ma odpowiedniej infrastruktury ułatwiającej przeładunek w porcie zbóż.

Podczas debaty dyskutowano również o wprowadzonych zmianach we Wspólnej Polityce Rolnej UE na lata 2014-2020, jak również o nowych obowiązkach producenta rolnego wynikające z Integralnej Ochrony Roślin.