Średnio o 5 zł na tonie obniżyła się cena pszenicy, owsa, pszenżyta, jęczmienia i kukurydzy. O 10 zł/t potaniało ziarno żyta. Przeciętna cena tony pszenicy konsumpcyjnej kosztuje 815 zł, pszenicy paszowej – 790 zł, żyta konsumpcyjnego – 695 zł, żyta paszowego – 640 zł, pszenżyta – 727 zł, owsa – 630 zł, jęczmienia – 740 zł, a kukurydzy suchej – 694 zł netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 14 lutego 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- żyto - 700.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 840,
- pszenica paszowa – 770,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 630,
- pszenżyto – 740,
- jęczmień paszowy – 780,
- owies – 630,
- rzepak – 1550.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 790,
- jęczmień paszowy – 770,
- pszenżyto – 730,
- kukurydza sucha – 670.

Gol Pasz
- pszenica – 830,
- pszenżyto – 760,
- jęczmień – 820,
- kukurydza – 710.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa - 790.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 840-850,
- pszenica paszowa – 820,
- jęczmień konsumpcyjny – 770,
- jęczmień paszowy – 760,
- żyto konsumpcyjny – 700-710,
- żyto paszowe – 680,
- pszenżyto – 760,
- owies – 650-660,
- kukurydza sucha – 720,
- łubin – 1050,
- bobik – 1000,
- groch - 850.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600,
- rzepak – 1500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 850,
- żyto konsumpcyjne – 730.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- pszenica paszowa – 780,
- jęczmień – 740,
- pszenżyto – 730,
- owies – 680,
- kukurydza sucha – 700,
- rzepak – 1570.

Boferm Górki
- pszenica – 766,
- żyto – 635,
- pszenżyto – 691,
- jęczmień – 785,
- owies – 588-626,
- kukurydza sucha – 680,
- łubin – 800,
- rzepak – 1500.

Elewator Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 790,
- żyto konsumpcyjne – 640,
- żyto paszowe – 600,
- jęczmień paszowy – 750,
- jęczmień konsumpcyjny – 770,
- pszenżyto - 740.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 810,
- jęczmień – 820,
- pszenżyto – 750,
- żyto paszowe – 690,
- żyto konsumpcyjne – 710,
- owies – 700,
- kukurydza – 700.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- pszenżyto – 720,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowa – 670,
- jęczmień paszowy – 660,
- owies – 540,
- rzepak – 1600.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- kukurydza sucha – 660,
- jęczmień – 740,
- pszenżyto – 730,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 620,
- owies – 580.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna - 830,
- pszenica paszowa – 810,
- pszenżyto – 750-770,
- żyto paszowe – 690-730,
- żyto konsumpcyjne - 730,
- jęczmień paszowy – 800,
- jęczmień konsumpcyjny – skup wstrzymany,
- rzepak - 1570,
- kukurydza sucha - 700,
- owies paszowy - 670.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- owies – 640,
- żyto – 650,
- jęczmień – 800,
- kukurydza – 680.

PHU Łukasz Kaczmarek – Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 800,
- pszenżyto – 730,
- jęczmień – 780.

Procam
- pszenica konsumpcyjna – 830,
- pszenica paszowa – 810,
- pszenżyto – 760,
- jęczmień – 770,
- żyto konsumpcyjne – 680,
- żyto paszowe – 670,
- owies – 690,
- bobik – 1050,
- kukurydza sucha – 700.