Optymalny termin siewu zbóż jarych, poza jęczmieniem już minął.

- Siejąc pszenicę jarą, pszenżyto jare, czy owies, musimy liczyć się ze spadkiem plonu. Jeśli już gospodarstwo zdecyduje się z różnych przyczyn posiać te zboża to trzeba zwiększyć normę wysiewu i zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu. Dodatkowo wskazane by było zastosowanie regulatorów wzrostu typu CCC wspólnie z manganem, miedzią i cynkiem, aby możliwie jak najlepiej pobudzić rośliny do krzewienia - radzi Bieniek.

- W wypadku jęczmienia jarego, jeśli uda się w najbliższym czasie wykonać siew, to termin siewu nie powinien być przyczyną spadku plonu. Oczywiście trzeba zapewnić optymalne warunki wzrostu - dodaje. A więc podać roślinom takie składniki jak: azot, fosfor, potas, magnez, wapń i mikroskładniki.

- Przedstawione zalecenia mają charakter ogólny i nie można ich traktować jako rekomendację dla każdej plantacji. Każdy przypadek - pole, należy rozpatrywać indywidualnie - podkreśla Łukasz Biniek.