Podobnie jest ze zwalczaniem chwastów, na pewnych polach możemy wykonać zabiegi wcześnie, na innych występują specyficznie chwasty (perz, ostrożeń), jeszcze inne wymagają późniejszej uprawy chociażby ze względu na podmokły teren. W efekcie końcowym jesteśmy niezadowoleni z ochrony, którą trzeba powtarzać bo jest nieskuteczna. Powtórki to kolejny problem aby wyrośnięta już kukurydza nie odczuwała stresu związanego ze specyfiką składników chemicznych zawartych w herbicydach.

W tym momencie, zadajemy sobie pytanie: kiedy wreszcie jednym produktem uzyskamy pewną, kompletną i bezpieczną ochronę naszej uprawy przed chwastami?

Firma Syngenta Crop Prootection w roku 2010 wprowadziła na rynek najnowszy produkt do ochrony kukurydzy - ELUMIS 105 OD. Polska jako pierwszy kraj, otrzymała rejestrację tego niepowtarzalnego herbicydu. U podstaw stworzenia tego rozwiązania legły potrzeby, jakie zgłaszają zarówno rolnicy polscy jak i inni europejscy producenci kukurydzy. Po wycofaniu z Europy atrazyny, nieodzownym stało się znalezienie rozwiązania w zwalczaniu chwastów spełniającego potrzeby, jakie zgłaszają rolnicy. Produkt musi być: kompletny, wygodny, bezpieczny i nowoczesny. Te cechy produktu musiał spełnić Elumis 105 OD.

Elumis 105 OD to produkt do powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy. Jedyny pojedynczy herbicyd, który oferuje tak szeroki zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, w tym perzu. Nie wymaga mieszania z innymi produktami. Pozwala szybko i trwale wyeliminować zachwaszczenie. Stworzony specjalnie dla kukurydzy, zachowuje najwyższe standardy bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej.