Pozostałe wielkości kontyngentów taryfowych wynoszą 3,872 mln ton.
Kwoty na eksport rosyjskiego zboża w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. zostały ustalone na 7 mln ton.

Tak, więc handlowcy wykorzystali już 44,6 proc. wielkości kontyngentów.