• Jak długa jest karencja środków ochrony roślin w przypadku zbóż?
  • Do kiedy możemy chronić zboża fungicydami?

Ponad miesiąc karencji

Z całą pewnością nie możemy już stosować azoksystrobiny, która w dość istotny sposób przedłuża wegetację roślin i związaną z tym ich zieloność. Zasada ta obejmuje wszystkie strobiluryny. W przypadku późnej aplikacji substancji z tej grupy możemy spowodować więc wiele problemów związanych z ostatnim etapem dojrzewania oraz zbiorem - istnieje duże prawdopodobieństwo, że zboża nie będą gotowe do koszenia, a sama łodyga będzie utrzymywała intensywny zielony kolor.

Ważną kwestią jest również okres karencji. Ten oznaczony jest na etykiecie każdego preparatu który stosujemy. W większości okres karencji w przypadku zbóż wynosi 35 dni od zastosowania. tak jest chociażby w przypadku preparatów Praktis (protiokonazol), Bukat 500 SC (tebukonazol) czy też X-met 100 SL (metkonazol). Taki sam okres karencji znajdziemy na etykietach produktów opartych m.in. o wspomnianą wcześniej strobilurynę. Jednakże jest to granica bezpieczeństwa, a technologicznie uczulamy, że na strobiluryny jest już za późno.

Ochronę kończymy - etykietowo - 5 tygodni przed zbiorami zbóż

Krótko mówiąc wydaje się, że ten tydzień to ostatni moment na zastosowanie fungicydów - przynajmniej w regionach kraju o szybszej wegetacji, gdzie w ostatniej dekadzie lipca zaczynają się już zazwyczaj żniwa. Zdecydowanie nie powinniśmy już stosować ochrony w jęczmieniu ozimym - tu nie ma żadnych szans na zmieszczenie się w okienku karencyjnym. Biorąc pod uwagę, że żniwa zbożowe (pszenica, pszenżyto) rozpoczniemy około 25 lipca, to ochrona fungicydowa powinna zostać zakończona około 20 czerwca.

Inną sprawą jest kwestia czysto “ochroniarska”. W przypadku dużej presji patogenów na ostatniej prostej nie ma sensu wyczekiwać z ochroną do ostatniego momentu - zabieg powinien zostać wykonany jak najszybciej, profilaktycznie. Tym bardziej, że po opadach na plantacjach słabiej chronionych mogą ujawnić się infekcje dotąd ukryte.