Z hybrydą zdążyć we wrześniu

Zasada jest dość prosta: odmiany hybrydowe należy wysiać o 3-5 dni wcześniej, niż zalecane przez IUNG w poszczególnych regionach terminy siewu żyta. Najszybciej powinno być zasiane na terenie Polski północno-wschodniej i na Pogórzu, najpóźniej natomiast na Pomorzu Zachodnim. Po uwzględnieniu pięciodniowej korekty rolnicy z północnego wschodu kraju (przede wszystkim woj. podlaskie) i Pogórza powinni zakończyć siew żyta hybrydowego do końca tego tygodnia, centrum oraz południowy wschód kraju ma na to czas między 10 a 20 września. Na zachodzie Polski żyto hybrydowe można wysiewać między 15 a 25 września, a w przypadku Pomorza Zachodniego do ostatniego dnia września.

Dlaczego termin jest tak ważny?

Odmiany mieszańcowe żyta są bardziej wrażliwe na opóźniony termin siewu ponieważ dobrze plonują tylko wtedy, gdy rozkrzewią się produktywnie jesienią. By żyto osiągnęło fazę krzewienia przed wejściem w spoczynek zimowy, potrzebuje ok. 42-55 dni wegetacji (ok. 6 tygodni). Zachowanie odpowiedniego terminu siewu pozwoli zapewnić odpowiednio długi okres wegetacji jesiennej oraz właściwy rozwój systemu korzeniowego roślin. Jednocześnie siewu żyta nie powinno się nadmiernie przyśpieszać, by nie doprowadzić do nadmiernego zagęszczenia plantacji, zwiększonej presji agrofagów i wiążącej się z tym konieczności dodatkowych zabiegów ochrony chemicznej, czy nawet konieczności regulacji łanu.

Termin a norma wysiewu

Ze względu na bardzo duży współczynnik krzewienia, żyto hybrydowe ma niską normę wysiewu. Zakładając np. gęstość wysiewu na poziomie 200 szt./m2, zużyjemy na ha 2 mln nasion, czyli 2 j.s., co odpowiada najczęściej 60-85 kg/ha.

Opóźnienie terminu siewu można częściowo skompensować zwiększoną o 10 proc. normą wysiewu. Odpowiednio - przy terminie przyśpieszonym normę wysiewu można o 10 proc. obniżyć.