"Ograniczona podaż zbóż na rynku unijnym będzie stymulowała ceny do wzrostu. Jednak wzrost ten może być ograniczany dostępnością ziarna na rynkach pozaeuropejskich" - napisano w analizie.

"Ceny zbóż w Polsce będą się kształtowały pod wpływem cen na rynku unijnym. W tej sytuacji Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolno-Żywnościowych ocenił, że ceny zbóż do końca pierwszego kwartału 2019 r. będą się utrzymywały na poziomie o 20-30 proc. wyższym niż przed rokiem" - dodano.