Jest to bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza w kontekście napiętego bilansu zbożowego na świecie i wysokich cen. Ceny zbóż na rynku niemieckim są o 25 proc. wyższe w porównaniu do tego samego okresu 2011 r., na co ma przede wszystkim wpływ wysokiego poziomu cen światowych.

Ten z kolei odzwierciedla skutki dewastującej suszy na uprawy zbóż, zwłaszcza kukurydzy i soi, w USA.

Ministerstwo szacuje zbiory pszenicy w Niemczech na 22,5 mln ton, tj. o 1,5 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Oficjalne prognozy zbiegają się z przewidywaniami wiodącej firmy handlowej Toepfer oceniającej wyniki tegorocznej produkcji pszenicy na 22,8 mln ton.

Pomimo nie najlepszego przebiegu warunków pogodowych Niemcy odnotowały więc dobre zbiory zbóż. Nie najgorzej przedstawia się też jakość ziarna, która dla zbóż konsumpcyjnych oceniana jest jako co najmniej zadowalająca.

Zbiory ozimego jęczmienia paszowego są oceniane na 7,1 mln ton, tj. o 6,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja jęczmienia jarego, wykorzystywana zarówno na cele paszowe jak i browarniane, szacowana jest na 3,2 mln ton, tj. aż o 57,8 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

Niemiecka produkcja kukurydzy prognozowana jest na 5,01 mln ton, czyli o 3,4 proc. mniej w porównaniu do zeszłego roku.

Niemcy odnotowały dobre wyniki zbiorów rzepaku ozimego, szacowane oficjalnie na 4,8 mln ton. jest to produkcja o 25,3 proc. przekraczająca ubiegłoroczny poziom.