W nalistnym nawożeniu kukurydzy przede wszystkim warto uwzględnić aplikacje cynkiem oraz borem. Cynk  podnosi efektywność nawożenia azotem. Natomiast dobre zaopatrzenie kukurydzy w bor korzystnie wpływa na ilość zawiązanych ziarniaków w kolbie. Współpraca tych mikroelementów przekłada się zatem na plon ziarna. 

Nawożenie nalistne cynkiem oraz borem powinno być przede wszystkim realizowane na glebach o pH powyżej 7 (w tym świeżo wapnowanych), a także o dużej zawartości substancji organicznej. W takich warunkach gleba charakteryzuje się niską zawartością przyswajalnego cynku. Deficyt boru natomiast będzie przede wszystkim widoczny w lata suche. Przyswajalność bowiem tego pierwiastka w dużej mierze zależy od dostępności wody.

W czasie wegetacji najczęściej wykonuje się 2 aplikacje cynkiem oraz borem, stosując łącznie:

• od 300-500 g Zn/ha
• od 200 do 500 g B/ha

W przypadku cynku i boru do dokarmiania najodpowiedniejsze będą nawozy jednoskładnikowe. Cynk najlepiej zaaplikować w formie chelatu (działa najszybciej), bor natomiast nie tworzy takich kompleksów i występuje w nawozach dolistnych między innymi w postaci boranu sodu lub boroetanoloaminy.

Do takiej mieszaniny można dodać nawóz wieloskładnikowy np. przeznaczony dla kukurydzy. Zawierać on powinien komplet składników pokarmowych w tym pozostałe mikroelementy.Wybór takich produktów jest na rynku bardzo duży. 

Jeśli chcemy dokarmić kukurydzę azotem, magnezem oraz siarką można także tworzyć własne mieszaniny na bazie mocznika (roztwór maksymalnie 6 proc.) czy siarczanu magnezu (roztwór 5 proc. w przypadku siedmiowodnego siarczanu magnezu).