Dopłaty do zbóż. Rolnik rolnikowi może sprzedać zboże

Tego typu rozwiązania domagali się rolnicy, również poprzez Izby Rolnicze. Komunikował to też minister rolnictwa Robert Telus, ale dotychczas nie było to poparte rozporządzeniem, co wprowadziło bałagan. Teraz jest. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Szczegółowe rozporządzenie znajduje się w załączniku. Wprowadza ono zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. O co dokładnie chodzi?

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) rolnikowi który dokonał sprzedaży:

a) żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub
b) kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

– podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą;”

 

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pomocy nie przyznaje się rolnikowi będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.”

Rolnik może sprzedać ziarno innemu rolnikowi

- O taką zmianę wnioskowała Wielkopolska Izba Rolnicza oraz inne organizacje rolnicze. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia naszego województwa, charakteryzującego się dużym udziałem produkcji zwierzęcej i handlem pomiędzy rolnikami. Prosimy pamiętać, że dowodem sprzedaży musi być faktura. Radzimy też dokonywać płatności przelewami – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

Terminy sprzedaży określono na:

a) żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub
b) kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Jak podał WIR, wnioski będzie można składać od początku czerwca do 16 lipca 2023 r.

Z kolei PAP podał, że nastąpi podwyższenie stawek pomocy za sprzedaną od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia br. pszenicę i kukurydzę, czy objęcie pomocą producentów gryki znajdzie się w projekcie opracowywanym przez resort rolnictwa. Wynika tak z wtorkowej informacji na wykazie prac legislacyjnych rządu. Więcej informacji w tekście poniżej.