Na początku głos zabrała Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, która przywitała gości i powiedziała, że rzeczywiście wiele wyzwań stoi przed branżą zbożowo-paszową, ale też i przed rolnictwem.

Wielkie wydarzenie dla branży

Podkreślała, że 12-13 października 2023 r. w Warszawie, po raz pierwszy w tej części Europy, odbędzie się 63. Europejska Giełda Towarowa (European Commodities Exchange ECE).

– Będziemy na niej gościć firmy handlowe, przetwórców, banki, instytucje finansujące, firmy ubezpieczeniowe, firmy certyfikujące, nie tylko z całej Europy, ale również ze świata. To największe wydarzenie nie tylko w Europie, ale o znacznie większym zasięgu i bardzo cieszę się, że będziemy mieli ten honor w 2023 r. je zorganizować – mówiła Piątkowska.

W trakcie Dorocznego Spotkania Branżowego Izby zaprezentowano oficjalny logotyp tego wydarzenia.


– Zabiegaliśmy o to kilka lat. Udało się. Izba Zbożowo-Paszowa to wydarzenie realizuje. I mam nadzieję, że będzie ono przestrzenią do zwiększenia Państwa biznesu – powiedziała do zebranych prezes IZP.

Doroczne Spotkanie Branżowe Izby Zbożowo-Paszowej prowadził Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika „Farmer”. Mówił on, że z powodu pandemii koronawirusa do wydarzenia nie doszło w ubiegłym roku, ale na szczęście udało się je zorganizować teraz. – W interesujących nas czasach, myślę że tak lepiej o nich mówić, niż czasach trudnych, zostaliśmy na nowo zdefiniowani. Branża żywnościowa ma znamienite miejsce w gospodarce i to spotkanie służy temu, żebyście Państwo, być może na nowo i po raz kolejny, zdefiniowali swoją rolę jaką przyjdzie Wam odegrać w tych czasach. Wyzwań nie ubywa, a przybywa. Są one związane ze Wspólną Polityką Rolną i Zielonym Ładem – mówił do zebranych Iwański. Nasza redakcja i portalspożywczy.pl były patronem medialnym wydarzenia.

O eksporcie i zielonym ładzie

Następnie swoje wystąpienie wygłosiła Katarzyna Piskorz, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, która mówiła o eksporcie pasz i mięsa drobiowego na rynki krajów trzecich z uwzględnieniem regionalizacji - szanse i zagrożenia.

Slajd z prezentacji K. Piskorz
Slajd z prezentacji K. Piskorz

- Eksport do krajów trzecich, zarówno dla zakładów produkcji spożywczej, czyli mięsnych, mleczarskich, rybnych, ale także dla podmiotów, które wysyłają pasze na rynki krajów trzecich, jest możliwy, żeby odbywał się on na podstawie bilateralnych świadectw. Czyli uwzględnionych dwustronnie pomiędzy Polską, a krajem trzecim. Teraz już coraz rzadziej taka sytuacja występuje. Z jednej strony nam to troszkę ułatwia, z drugiej komplikuje, ponieważ do tych rozmów włącza się również Komisja Europejska. Jest niewiele takich krajów z którymi mamy uzgodnione od lat świadectwa weterynaryjne, bilateralnie z krajem trzecim bezpośrednio – mówiła Piskorz. Teraz są one negocjowane dla całej Unii Europejskiej.

Slajd z prezentacji K. Piskorz
Slajd z prezentacji K. Piskorz

- Bywa też tak, że świadectwa wynegocjowane dalej funkcjonują i będą funkcjonowały. Jeśli nie ma przeszkód w wysyłkach. Jeśli mamy do czynienia z regionalizacją i np. wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków czy Afrykańskiego Pomoru Świń, wówczas kraje trzecie blokują swój rynek dla naszych produktów i wtedy jest problem z wysyłką. Wówczas prosimy o pomoc KE w negocjacji z krajem trzecim. Komisja bardzo często rozpoczyna rozmowy, a my je kontynuujemy samodzielnie – podkreślała Katarzyna Piskorz.

O wpływie na przyszłość unijnego sektora rolno-spożywczego oraz wymiany handlowej strategii: od pola do stołu i na rzecz bioróżnorodności mówił dr Jerzy Plewa, ekspert, Team Europe, były szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.

– Wszyscy powtarzają, że Zielony Ład to bardziej ekstensywna produkcja, czyli mniej produkcji, wyższe ceny, w handlu również pewne perturbacje. Ale to jest wszystko jakościowo. Natomiast ilościowo sektor rolny chciał wiedzieć jaki będzie ekonomiczny wpływ Zielonego Ładu na rolnictwo unijne. Pojawiły się różne badania na ten temat – mówił dr Plewa. Pokazują one, że może nastąpić spadek dochodowością, ale też produkcji zbóż i roślin oleistych, warzyw, a także nieco mniejszy w wypadku mleka i wołowiny.

Slajd z prezentacji J. Plewa
Slajd z prezentacji J. Plewa

- Istotne jest, żeby mówić o reformie Wspólnej Polityki Rolnej, która polega na tym, że zmieniony został system z takiego, gdzie wystarczyło spełnić pewne wymagania, żeby otrzymywać wsparcie ze środków unijnych, na takie, gdzie liczy się osiąganie celów. Ono będzie szczegółowo monitorowane na podstawie wskaźników i w pewnym momencie mogą być cofnięte, ograniczone dopłaty, jeśli te cele nie będą realizowane – zaznaczał Jerzy Plewa.

Jak podkreślał, dla rolników i sektora rolniczego, istotny będzie Plan Strategiczny, bo w nim będzie zawarta reforma WPR.

Slajd z prezentacji J. Plewa
Slajd z prezentacji J. Plewa

Debata i wykłady na DSB IZP

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny, który moderował Radosław Iwański (więcej na temat w kolejnym artykule na stronie farmer.pl). Brali w nim udział: Katarzyna Piskorz - zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Witold Nowak - prezes Adifeed, Adam Zaleski - prezes zarządu De Heus Polska i Wojciech Zarzycki, dyrektor operacji handlowych Elanco Poland.

W pierwszej części spotkania na temat nowych technik genomowych (NGTs) w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i potrzeby wypracowania regulacji prawnych umożliwiających ich praktyczne wykorzystanie w Unii Europejskiej powiedział dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR).

Podczas DSB odbyły się też panele szkoleniowe. Pierwszy pt. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i ochrona danych w spółkach – obecne zagrożenia, który wygłosił Piotr Błaszczeń – Wojtunik Group. Drugi pt. Ochrona osób zgłaszających naruszenia w pracy. Sygnalista – Dyrektywa PE i Rady UE, 2019/1938, który zaprezentował Grzegorz Wepsięć, Wojtunik Group.

Program spotkania był bardzo bogaty. Wygłoszono na nim wiele prezentacji. Matt Ammerman wiceprezes Stone mówił o sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych, ze szczególnym uwzględnieniem nasion soi oraz śruty sojowej. Paulina Abramowicz-Pindor z Adifeed powiedziała o Pozycji lidera branży drobiarskiej w zmieniającym się świecie. Bogna Wlekły z SGS Polska omówiła usługi wspierające branżę zbożowo-paszową. A Jarosław Wojtowicz z Fundacja Euro-Most wygłosił wykład pt. Wsparcie dotacyjne dla sektora zbożowo-paszowego.