Żerujące obecnie dorosłe skrzypionki nie stanowią większego zagrożenia dla roślin i nie ma progu szkodliwości dla osobników dorosłych skrzypionki – nie prowadzi się zwalczania szkodnika w tej fazie rozwojowej.

Po zakończeniu uzupełniającego żeru dojrzałe samice skrzypionek w pierwszej i drugiej dekadzie maja składają jaja na najmłodszych liściach zbóż. To z nich wylęgną się szkodliwe, żarłoczne larwy. Na ogół wylęg lar przypada na przełomie drugiej- trzeciej dekady maja i początku czerwca. Przeciwko szkodliwym larwom stosuje się zabieg chemicznego zwalczania insektycydm.

Próg ekonomicznej szkodliwości skrzypionki:

  • pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto - 1-2 larwy na 1 źdźble;
  • jęczmień ozimy i jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies -1 larwa na 2-3 źdźbłach.