Wystarczy przytoczyć tutaj przykład Chin lub Indii, gdzie przez kilka ostatnich lat rokrocznie konsumpcja wzrasta o 30 mln ton. Kolejne 20 mln ton więcej przeznacza się na produkcję bioetanolu i biogazu, co daje w sumie 50 mln ton/rok.

To jedna z przyczyn wyższych cen zbóż na Świecie są coraz wyższe. Drogie ziarno jest często powodem konfilktów społecznych. - Im żywność droższa, tym większy sprzeciw społeczeństwa. Jeśli popatrzymy, gdzie państwa w których w ostatnich latach panował kryzys i były rewolucje, były to państwa, w których spożycie zbóż na mieszkańca jest wysokie i jest ono przez ni importowane – zauważa Christian Wolf, szef marketingu firmy Horsch.

Przykłady wielkości importu i spożycia zboża na mieszkańca.

kraj          import (mln ton)     spożycie na mieszkańca (wkg)

Brazylia         6                              30
Japonia          5,2                           41
Syria              2                             110
Libia              0,8                           118
Tunezja         1,2                           120
Egipt             9                              121