Zbiory w 2023 r. mniejsze o prawie 2 proc.

W swojej pierwszej prognozie zbiorów na ten rok stowarzyszenie zakłada wynik na poziomie 42,7 mln ton. To o prawie dwa procent mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Zbiory dochodzące do 50 mln ton, jakie były kilka lat temu przy optymalnych warunkach pogodowych, należą zdecydowanie do przeszłości - wyjaśnił Guido Seedler ekspert DRV ds. rynku zbóż. Główną tego przyczyną jest stale zmniejszająca się powierzchnia upraw. W tym roku po raz pierwszy powierzchnia upraw zbóż powinna wynosić mniej niż sześć mln ha.

 

 

Spada udział Niemiec w światowych dostawach zboża

W kontekście wojny na Ukrainie i ogólnie niedostatecznej podaży zboża Seedler krytycznie ocenia obecną tendencję do ograniczania gruntów rolnych. Cel ekstensyfikacji realizowany przez rząd federalny, plany dalszego ograniczenia stosowania nawozów i pestycydów oraz ekspansja rolnictwa ekologicznego jeszcze bardziej zmniejszą wielkość zbiorów zboża.

Pilnie potrzebna jest ogólna koncepcja dalszego rozwoju uprawy zbóż w Niemczech, w taki sposób, aby spełniała ona wymagania społeczeństwa i jednocześnie zapewniała zaopatrzenie.

Utrata gruntów rolnych ma wiele przyczyn

Według szacunków DRV, każdego roku traci się około 30 tys. hektarów gruntów rolnych pod osiedla i drogi. Ponadto coraz więcej obszarów jest wykorzystywanych pod systemy fotowoltaiczne i działania ekologiczne.

W tym roku dochodzi do dużych przesunięć między poszczególnymi uprawami kosztem zbóż: obszar uprawy rzepaku powiększył się o około 80 tys. hektarów. Jednak DRV nie spodziewa się obecnie wysokich plonów dla tej uprawy i spodziewa się wielkości zbiorów na poziomie roku poprzedniego (4,2 mln ton).

Według szacunków DRV w tym roku znacząco wzrośnie również powierzchnia upraw kukurydzy na kiszonkę. W 2022 r. zbiory były rozczarowujące z powodu suszy, więc po zimie zapasy paszy są prawie wyczerpane i dlatego potrzeba większej powierzchni uprawy.

Zmniejsza się areał zbóż jarych

DRV spodziewa się, że obszar uprawy owsa zmniejszy się o 17 proc. do 133 tys. ha. W przypadku kukurydzy na ziarno powierzchnia upraw ma spaść o 11 proc. do 406 tys. hektarów, podczas gdy powierzchnia zasiewów jęczmienia jarego prawdopodobnie spadnie o ponad 12 proc. do około 325 tys. ha. W przypadku tego rodzaju ziarna należy jednak wziąć pod uwagę, że jesienią wiele obszarów zostało już zasianych jarym jęczmieniem browarnym. W statystykach jednak obszary te podawane są, jako obsiane jęczmieniem ozimym.

Według pierwszej prognozy DRV zbiory zbóż w Niemczech w 2023 r. powinny wynieść:

  • Pszenicy ozimej 21,669 mln ton.
  • Pszenicy jarej 169,5tys. ton.
  • Żyta 3,317 mln ton.
  • Jęczmienia ozimego 9,166 mln ton.
  • Jęczmienia jarego 1,745 mln ton.
  • Kukurydzy 3,842 mln ton.
  • Owsa 591 tys. ton.
  • Pszenżyta 1,830 mln ton.