Niemieckie zbiory zbóż wyraźnie odbiły się od wyniku z poprzedniego roku. Głównym tego powodem jest znacznie mniejsza powierzchnia uprawy pszenicy ozimej.

Zbiory zbóż w 2020 roku są znacznie mniejsze niż w roku 2019.  Plony i jakość ziarna są często nieco lepsze niż z poprzednich zbiorów. Jednak regionalne różnice w zbiorach zbóż są bardzo duże. Ceny zbóż podążają jednak głównie za zmianami na rynku światowym. Dlatego ostatnio ceny pszenicy spadły.

Tegoroczne zbiory zbóż i rzepaku dobiegają końca. Z wyjątkiem obszarów położonych na dużych wysokościach i obszarów późnego zbioru, prawie wszystkie rośliny zostały już zebrane, a średnie plony są nieco wyższe niż w poprzednim roku.

Niemniej tegoroczne zbiory zbóż na poziomie prawie 42,9 mln ton powinny być znacznie poniżej wyniku z poprzedniego roku, który wyniósł 44,3 mln ton. Powodem jest o prawie 5 procent mniejsza powierzchnia uprawy zbóż. Ostatnio niemiecki urząd statystyczny skorygował ją jeszcze bardziej w dół.

Spadek uprawy dotyczy w szczególności pszenicy ozimej, której powierzchnia upraw jest o prawie 10 proc. niższa niż rok wcześniej. A pszenica ozima stanowi prawie połowę niemieckich zbiorów zbóż.