Sprawca rdzy żółtej Puccinia striiformis sp.tritici, corocznie poraża uprawy zbóż w wielu krajach z wpływem klimatu morskiego. Dotychczas występowanie tego patogena w Polsce miało znaczenie lokalne. Jednak pojawienie się nowych ras grzyba i ich ciągła ewolucja spowodowała występowanie bardzo silnej presji tej choroby także w naszym kraju, co wielu rolników odnotowała w kilku poprzednich sezonach.

Powszechnie panuje pogląd, że presja rdzy żółtej w dużej mierze zależy od warunków pogodowych na przestrzeni wiosny. Patogen najlepiej rozwija się, gdy wiosna jest chłodna i dość wilgotna. Jak się okazuje łagodniejsze okresy jesienno-zimowe zwiększają ryzyko rozwoju rdzy żółtej (rys.1). Takie ciekawe spostrzeżenia przedstawił dr Paweł Kazikowski z BASF podczas spotkania polowego w Jarosławacu, które miało miejsce w połowie marca.

-Selekcja rdzy żółtej doprowadziła do rozwoju nowych i bardziej agresywnych ras. Obecnie obserwuje się zmianę ras z pochodzenia europejskiego na typ himalajski, a dokładniej dominuje głównie typ Warrior.- tłumaczył Kazikowski. Potwierdził to prowadzony przez BASF monitoring. Z 4 prób wysłanych do analizy w celu określenia rasy patogena, 3 z nich okazały się być rasami typu Warrior. (rys. 2). Oznacza to, że nowe nieeuropejskie rasy, mogą swobodnie przełamywać dotychczasową odporność wielu odmian zbóż i tym samym stają się groźniejsze dla zbóż.

Czy zatem w tym sezonie ponownie pojawi się problem z rdzą żółtą? Wszystko zależeć jeszcze będzie od warunków wiosennych, a dokładnie od tego, jakie temperatury będą dominować w kwietniu i maju. Póki co warunki sprzyjają do jej rozwoju.

Z tego powodu, że do tej pory rdza żółta nie miała większego znaczenia oficjalna lista zarejestrowanych preparatów przeciwko tej chorobie jest dość skromna (tabela 1). To, że niektóre preparaty nie posiadają odpowiedniej adnotacji w etykiecie nie oznacza, że przy okazji zwalczania innych patogenów w łanie, nie zwalczają one sprawcy rdzy żółtej. W intensywnych technologiach ochrony zbóż problem rdzy żółtej praktycznie nie występuje. Stosowana standardowa ochrona zazwyczaj skutecznie zwalcza patogena.

W walce z rdzą żółtą najlepiej posługiwać się s.cz. z grupy chemicznej triazoli. Badania BASF wykazały, że najskuteczniejsze są: epoksykonazol, metkonazol, cyprokonazol oraz tebukonazol (rys. 3).