Zboża ozime w Centrach Kompetencji BASF zarówno na Opolszczyźnie w Pągowie, jak i w Wielkopolsce - Jarosławcu i na Pomorzu - w Gurczu znajdują się w zróżnicowanych fazach rozwojowych. Uzależnione jest to w dużej mierze od rodzaju gleb, długości zalegania śniegu, odmian zbóż oraz szczególnie od terminu ich siewu.

- Umiarkowane temperatury oraz wysoka wilgotność powietrza sprzyjają silnej infekcji przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw roślin zbożowych. Aktualny przebieg pogody, a zwłaszcza wysoka wilgotność gleby to doskonałe warunki do infekcji chorób podsuszkowych powodujących w zbożach ozimych zakłócenia w transporcie wody i składników pokarmowych do górnych partii roślin i tym samym podsychanie i wyleganie roślin - informuje Kamil Szpak z BASF Polska.

Groźną chorobą, która zaczęła się pojawiać na polach, jest też septorioza liści.

- Już jesienią duże ilości opadów deszczu sprzyjały pierwszym infekcjom rynchosporiozy zbóż, która obecnie bardzo intensywnie poraża szybko rosnące nowe liście jęczmienia ozimego - zauważył Kamil Szpak.

Na plantacjach można też zaobserwować plamistość siatkową - głównie na jęczmieniu.