Niedawno w Polsce gościli Claudio Bongiovannim - prezydent European Commodities Exchange i Christine Hoppé – sekretarz generalna ECE, którzy omówili z Moniką Piątkowską, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, szczegóły organizacji tego przedsięwzięcia. Pisaliśmy na ten temat na portalu farmer.pl w artykule poniżej.

Teraz rozmawiamy z prezes IZP, która odpowiedzialna jest za organizację tego wydarzenia.

Farmer: 63. Europejska Giełda Towarowa odbędzie się w 2023 r. w Warszawie. To pierwsze tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizacja została powierzona Izbie Zbożowo-Paszową. Dlaczego ta inicjatywa jest tak ważna?

Monika Piątkowska: W dobie wyzwań, które stoją przed producentami żywności, w dobie rosnących cen energii, w dobie odbudowy światowej gospodarki po pandemii i dyskusji o bezpieczeństwie żywnościowym takie wydarzenia są niezwykle istotne. To szczególny moment, dlatego tak ważne jest, by tworzyć platformę dialogu i współpracy między głównymi aktorami rynku rolno-spożywczego.

European Commodities Exchange jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu nie tylko w Europie, ale i na świecie. O jego znaczeniu świadczy to, że co roku gromadzi ponad 3 tys. uczestników z całego świata i to, że odbyło się już 61. edycji.

Kto powinien w niej koniecznie wziąć udział?

Co roku organizowane są spotkania przedstawicieli Konsorcjum ECE (przedstawiciele blisko 40 największych europejskich izb i giełd branży zbożowej) takie jak: Walne Zgromadzenie, czy uroczysta Gala Dinner. Ale istotą ECE i najważniejszym wydarzeniem są targi, w których biorą udział największe branżowe firmy i ich przedstawiciele, banki, firmy ubezpieczeniowe, transportowe, czy certyfikujące. Jest oczekiwanie, że polska edycja przyciągnie firmy handlowe z Europy Środkowo-Wschodniej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Kazachstanu. To dla wszystkich, także dla polskiej branży rolno-spożywczej, ogromna szansa na nowe kontrakty i współpracę z europejskimi partnerami.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli wszystkich podmiotów sektora rolno-spożywczego, do tych którzy chcą rozwijać swoje firmy na globalnym rynku, do decydentów, do tych, którzy być może poszukują pracy w największych europejskich firmach zbożowych, ale też do pasjonatów branży, w tym także do dziennikarzy branżowych.

W październiku 2023 r. stolicę odwiedzi ponad 3000 osób - przedstawicieli największych firm, którzy w jedynym miejscu będą się poznawali, wymienili doświadczeniami i zawierali kontrakty. Europejska Giełda to centrum spotkań, w którym nie może zabraknąć przedstawicieli polskich producentów i przetwórców.

Jakie jest założenie organizacyjne ECE, które odbędzie się w Warszawie?

Nie jest tajemnicą, że dla naszych europejskich partnerów polscy przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego są ważnym partnerem. Nasze produkty cieszą się coraz większą popularnością, czego wyrazem jest rosnący eksport. Podczas ostatniej wizyty Prezydenta ECE Claudio Bongiovanniego te wątki wyraźnie wybrzmiały.

Stoimy przed szansą, by stać się "bramą" na rynki wschodnie, co także istotne dla uczestników ECE. Oszem, to będzie wymagało długoletniej pracy również na poziomie dyplomacji i administracji, dlatego do udziału w wydarzeniu w 2023 r. planujemy zaprosić nie tylko dotychczasowych uczestników, ale również przedstawicieli rządów i ambasad państw wschodnich.

Jaki jest cel organizacji ECE w Polsce?

ECE w Warszawie to ogromny sukces wszystkich, którzy od wielu lat zabiegali o organizację tego wydarzenia w Polsce. Na Izbie ciąży dziś duża odpowiedzialność. 2 lata temu Konsorcjum European Commodities Exchange, podjęło decyzję, by powierzyć nam organizację ECE w 2023 r. w Warszawie. Mimo, że to już 63. edycja to warto podkreślić, że po raz pierwszy odbędzie się w kraju Europy Środkowo-Wschodniej.

Chcemy pokazać to co w naszym kraju najlepsze: gościnność, otwartość na współpracę, przedsiębiorczość. Szczegóły będziemy ujawniać wraz ze zbliżającym się terminem wydarzenia, ale mogę uchylić rąbka tajemnicy, że będziemy skupiali się na wątkach dotyczących przyszłości branży i europejskiej współpracy. Zapewniam, że wydarzenia, które planujemy branża rolno-spożywcza, nie widziała.

Dziękuję za rozmowę.