Według ekspertów pszenica pod koniec grudnia 2013 r. będzie kosztowała 720-760 zł za tonę, a żyto - 490-520 zł/t. Natomiast w końcu marca 2014 r. cena pszenicy będzie kształtowała się na poziomie 730-780 zł/t, a żyta - 500-540 zł/t.

Jak zaznacza ARR w swojej kwartalnej prognozie, dobre zbiory zbóż - zarówno w kraju, jak i na świecie - oraz sezonowy wzrost podaży ziarna w okresie żniw przyczyniły się do głębokiego spadku cen zbóż, również w Polsce. Według danych GUS w sierpniu 2013 r. za pszenicę w skupie przeciętnie uzyskiwano 649 zł/t, czyli o 28 proc. mniej niż rok wcześniej. Średnia cena żyta wynosiła 442 zł/t i była o 40 proc. niższa niż w sierpniu 2012 r.

Z powodu spadku cen rolnicy ograniczali sprzedaż zbóż, licząc na ich wzrost w kolejnych miesiącach. Tuż po żniwach ziarno sprzedawali jedynie ci producenci, którzy nie mieli możliwości magazynowania zboża lub potrzebowali środków finansowych na bieżące wydatki. We wrześniu 2013 r. ceny ziarna wzrosły; staniała jedynie kukurydza.

Według danych GUS we wrześniu 2013 r. przeciętna cena skupu pszenicy i jęczmienia była o 9-10 proc. wyższa od notowanej miesiąc wcześniej i kształtowała się na poziomie odpowiednio 705 zł/t i 716 zł/t. Droższe niż miesiąc wcześniej było także żyto (o 11,5 proc.); kosztowało ono średnio 493 zł/t. Kukurydza we wrześniu staniała do 741 zł/t, czyli o 5 proc. w stosunku do ceny z sierpnia br.

W Polsce tegoroczne zbiory zbóż - według wstępnego szacunku GUS - oceniono na 28,1 mln ton, tj. na poziomie o 1,4 proc. niższym niż w 2012 r. Zebrane ziarno jest suche i dobrej jakości.

Eksperci oceniają, że w tym roku zebrano 24,1 mln ton zbóż podstawowych (tj. bez kukurydzy), w tym 9,4 mln ton pszenicy, 2,9 mln ton jęczmienia, 4,3 mln ton pszenżyta i 3,3 mln ton żyta. Jest to o 1,3 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Spadek produkcji dotyczył jęczmienia (o 30 proc.), mieszanek zbożowych (o 22 proc.) i owsa (o 19 proc.). Wzrosły natomiast zbiory pszenżyta (o 27 proc.), żyta (o 14 proc.) oraz pszenicy (o 9 proc.). GUS szacuje, że zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosą ponad 3,9 mln ton, czyli będą o 2,3 proc. niższe niż w ubiegłym roku.

Zdaniem zespołu ekspertów ARR w tym roku gospodarczym spadnie zapotrzebowanie na zboże. Według nich przewidywany wzrost produkcji drobiu prawdopodobnie nie zrekompensuje spadku produkcji żywca wieprzowego. W związku z tym paszowe zużycie zbóż obniży się do 16,1 mln ton, czyli o 2 proc. w porównaniu z sezonem 2012/2013. Przewiduje się również niewielkie zmniejszenie zużycia zbóż na cele konsumpcyjne. Łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2013/2014 prawdopodobnie będzie nieco mniejsze i wyniesie 26,8 mln ton.