UE i Chiny pozostały głównym miejscem przeznaczenia ukraińskiej kukurydzy. Ich udziały wynosiły do tej pory 44 proc. (10,9 mln ton) i 24 proc.(6 mln ton) w sezonie 2021/2022 roku. UE od październik do sierpnia zwiększyła zakupy ukraińskiej kukurydzy o 51 proc, podczas gdy Chiny ograniczyły import o 30 proc. Wysyłki do Turcji wzrosły 2,6-krotnie do 1,6 mln ton, przy czym udział Turcji wzrósł z 3 do 7 proc.

APK-Inform podał, że w optymistycznym scenariuszu (przedłużenie funkcjonowania „korytarza zbożowego”) w sezonie 2022/2023 Ukraina wyeksportuje 24,3 mln ton kukurydzy, co oznacza spadek o 5 proc. rok do roku. W pesymistycznym scenariuszu dostawy ukraińskiej kukurydzy zmniejszą się do 14,5 mln ton, o 43 proc. rok do roku.