Jak wynika z informacji analityków FAMMU/FAPA wartość sprzedaży spadła z 110,5 mln EUR do 86,4 mln EUR, a wolumen - z blisko 850 tys. t do 358,5 tys. t. W pierwszej połowie 2011 r. wzrosła zarówno wartość importu ziarna zbóż, jak i wolumen w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego sezonu.


W ujęciu wartościowym w rozpatrywanych okresach przywóz zwiększył się z 123 mln EUR do 206,7 mln EUR, a w ujęciu ilościowym - z 672,1 tys. t do 773 tys. t. Większy wzrost wartości zakupów w stosunku do ilości wynikał z wysokich cen zbóż na rynku - podaje FAMMU/FAPA.