Kapituła konkursowa doceniła szereg zalet tej nowej odmiany pszenicy ozimej. Zwróciła uwagę na wysoką zimotrwałość, bardzo dobre plonowanie w różnych rejonach kraju (w tym w rejonie Lubelszczyzny), bardzo dobrą jakość ziarna oraz wysoką odporność na choroby grzybowe i wyleganie. Jak zapewnia spółka ze Strzelec, odmiana Euforia, która budziła zainteresowanie rolników już w roku ubiegłym, będzie dostępna w nadchodzącym sezonie w wielu firmach nasiennych na terenie całego kraju.