Jak informuje FAMMU/FAPA powodem jest zmniejszająca się konkurencyjność unijnej pszenicy w stosunku do dostaw z innych źródeł. Ceny pszenicy w Unii Europejskiej rosną szybciej niż w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo uwacnia się również euro. To wszystko sprawia, że w Unii coraz trudniej konkurować cenowo o kluczowe rynki zbytu.

Widać to na przykładzie wyników ostatnich przetargów na dostawę pszenicy do Egiptu. GASC wybierał pszenicę argentyńską, amerykańską i australijską.

W styczniowym raporcie Strategie Grains obniżyło także prognozę zużycia pszenicy we Wspólnocie o 350 tys. ton. Korekta prognozy eksportu i zużycia wewnętrznego pozwoliły na podniesienie przewidywanej wysokości zapasów końcowych - o 1,2 mln ton do 9,4 mln ton. Mimo wszystko to i tak poziom zapasów nadal znacznie niższy od początkowego (13,4 mln ton).