Korekta odzwierciedla głównie wzrost szacunków światowej produkcji pszenicy o 7,5 mln ton, wynikający z niedawno opublikowanych oficjalnych danych z Australii, UE, Kazachstanu i Rosji. Szacunki światowej produkcji zbóż paszowych również wzrosły o 6,9 mln ton, przy czym większość miesięcznego wzrostu koncentrowała się w Afryce Zachodniej, gdzie najnowsze oficjalne dane wskazywały na wyższą niż wcześniej oczekiwano wielkość produkcji kukurydzy. A także na UE, gdzie szacunki dla produkcji kukurydzy w Rumunii został zrewidowany w górę w związku z wyższymi plonami. Korekta w górę globalnej produkcji jęczmienia, odzwierciedla większe plony w Australii i Rosji i dodatkowo wzmocniła szacunki dotyczące globalnej produkcji zbóż paszowych.

Prognoza światowego spożycia zbóż w sezonie 2020/2021 została podwyższona do 2,766 mld ton, czyli o 4,3 mln ton więcej niż w poprzednim raporcie i 2,0 proc. (54 mln ton) powyżej poziomu z sezonu 2019/2020. Przewidywane większe wykorzystanie jęczmienia w paszy w Australii i UE, oprócz większego niż wcześniej przewidywano spożycia kukurydzy w Afryce, co spowodowało wzrost najnowszej prognozy globalnego wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 o 3,6 mln ton do 1,497 mld ton i o 2,8 procent wzrostu w porównaniu z sezonem 2019/2020. Pomimo niewielkiego obniżenia prognozy wykorzystania pszenicy na w sezonie 2020/2021 w tym miesiącu, światowe wykorzystanie pszenicy nadal ma wzrosnąć rok do roku o 0,5 proc. do 754,5 mln ton.

Prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż do 2021 r. również została zwiększona o 9,0 mln ton od poprzedniego raportu do 811 mln ton. Pomimo tej korekty w górę, oczekuje się, że światowe zapasy zbóż w sezonie 2020/2021 spadną o 0,9 proc. (7,6 mln ton) poniżej poziomu otwarcia, co spowoduje spadek światowego wskaźnika wykorzystania zbóż z 29,6 proc. w sezonie 2019/2020 r. do 28,6 procent w sezonie 2020/2021, czyli najniższego od siedmiu lat. Ograniczone wykorzystanie, oprócz większej produkcji, podniosło prognozy dotyczące światowych zapasów pszenicy o 7,7 miliona ton w porównaniu z lutym do rekordowych 292 milionów ton, czyli o 5,4 procent więcej niż poziom otwarcia. Chociaż od zeszłego miesiąca nieznacznie wzrosły, przewiduje się, że światowe zapasy zbóż paszowych spadną o 6,4 proc. w porównaniu z poziomem otwarcia w świetle przewidywanych znacznych spadków zapasów kukurydzy w USA i Chinach.

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w sezonie 2020/2021 została obniżona z miesiąca na miesiąc do 464 mln ton, ale nadal jest większa o 5,5 procent (24 mln ton) niż w sezonie 2019/2020. Prognozuje się, że całkowity handel zbożami paszowymi wzrośnie o 8,9 proc. (18,7 mln ton) w sezonie 2020/2021 (lipiec / czerwiec) do 230 mln ton, pomimo zmniejszenia o 2,7 mln ton od lutowego raportu w wyniku słabszego popytu importowego UE na kukurydzę. Światowy handel pszenicą w sezonie 2020/2021 jest obecnie ustalony na rekordowym poziomie 186,6 mln ton, czyli o 1,2 proc. (2,3 mln ton) więcej niż w poprzednim sezonie. Po rewizji w górę o 2,0 mln ton w tym miesiącu w związku ze zwiększonym importem Chin, Turcji i Pakistanu.

Patrząc w przyszłość, obecne wskazania wskazują na niewielki wzrost światowej produkcji zbóż w 2021 r. Podczas gdy większość upraw pszenicy na półkuli północnej jest nadal nieaktywna, a kraje na półkuli południowej jeszcze jej nie posiały, wstępne prognozy FAO dotyczące światowej produkcji pszenicy w 2021 r. wskazują na trzeci z rzędu roczny wzrost do 780 mln ton, czyli nowy rekord. Oczekuje się, że większość wzrostu będzie pochodzić z UE, gdzie przewiduje się, że zasiewy pszenicy wrócą z zeszłorocznego niskiego poziomu, zwiększając się o ponad 5 procent w 2021 r. Wraz z oczekiwanym wzrostem plonów produkcja pszenicy w UE w 2021 r. oczekuje się wzrostu o prawie 9 procent do 137,0 mln ton.

Podobnie, prognozuje się, że produkcja w Wielkiej Brytanii wzrośnie z niskiego ubiegłorocznego poziomu i przekroczy 14 milionów ton, przy większych zasiewach i wyższych plonach. W Rosji skutki suszy na początku sezonu wegetacyjnego pogorszyły perspektywy produkcji pszenicy w 2021 r. w porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku. Chociaż korzystne opady śniegu w styczniu częściowo złagodziły te obawy, przewiduje się jednak, że produkcja pszenicy spadnie o 7 mln ton w 2021 r.

Na Ukrainie, ze względu na ogólnie sprzyjającą pogodę z wystarczającą ilością śniegu, który zapobiegł zamarzaniu upraw, oczekuje się, że produkcja pszenicy umiarkowanie wzrośnie w 2021 r. do niemal średniego poziomu

W Azji prognozuje się wzrost produkcji do ponadprzeciętnego poziomu u kilku głównych producentów przy wsparciu rządowym i korzystnej pogodzie. Dotyczy to w Indii i Pakistanu. Warunki uprawy pszenicy w Chinach są również korzystne i oczekuje się, że produkcja w 2021 r. pozostanie zbliżona do średniej.

Perspektywy produkcji w krajach Azji Bliskiego Wschodu są jednak mieszane, ponieważ nienormalna susza w kilku krajach obniżyła perspektywy plonów.

W USA niesprzyjające warunki pogodowe od października 2020 r. ograniczyły perspektywy plonów i pomimo prognozowanego wzrostu łącznej liczby zasiewów produkcja w 2021 r. ma pozostać zbliżona do ubiegłorocznej, która wyniosła 50 mln ton. W Kanadzie, gdzie większość uprawianej pszenicy to pszenica jara, oficjalnie przewiduje się, że produkcja spadnie nieznacznie do 34 milionów ton, przy niższych plonach.

Jeśli chodzi o produkcję zbóż paszowych, zbiory w 2021 r. mają zostać zebrane w następnych miesiącach w krajach półkuli południowej, ale nie zostaną jeszcze zasiane w krajach na północ od równika. W Ameryce Południowej produkcja kukurydzy w Argentynie i Brazylii jest prognozowana znacznie powyżej średniego poziomu w 2020 r. przy spodziewanych dużych zasiewach, chociaż pogoda ograniczyła plony i ogólne perspektywy produkcyjne.

W Afryce Południowej perspektywy produkcji są ogólnie korzystne, pomimo ekstremalnych zjawisk pogodowych, które spowodowały lokalne straty w uprawach. W RPA u głównego producenta w subregionie, oczekuje się, że wynikającego z cen wzrostu zasiewów kukurydzy. A prawie idealne warunki pogodowe powinny pozwolić w 2021 r. na osiągnięcie niemal rekordowej produkcji kukurydzy.

Sprzedaj swoje zboże na Giełdzie Rolnej!