Podczas gdy większość zasiewów pszenicy ozimej na półkuli północnej nadal znajduje się w fazie uśpienia, pierwsza prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy w 2019 r. wynosi 757,4 mln ton. Na tym poziomie tegoroczna produkcja byłaby o 4,0 procent wyższa od poziomu osiągniętego w 2018 r., Ale nadal nie osiągnęłaby rekordowego poziomu z 2017 r. W przypadku zbóż paszowych zbiory w 2019 r. w krajach południowej półkuli powinny rozpocząć się w nadchodzących miesiącach, podczas zasiewów na półkuli północnej, które rozpoczną się w maju.

Prognozę globalnego wykorzystania zbóż w sezonie 2018/2019 obniżono również do 2,652 mld ton, przy czym większość obniżek wynika z oczekiwanych cięć w zakresie wykorzystania głównych zbóż paszowych, szczególnie w USA. Jednak światowe wykorzystanie zbóż paszowych w sezonie 2018/2019 jest nadal prognozowane na poziomie 2,0 procent powyżej poziomu z poprzedniego sezonu.

Prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż na koniec sezonu 2018/2019 została obniżona od lutego do 766,5 mln ton. Ostatnia korekta w dół dotyczy głównie zapasów pszenicy i kukurydzy, a prognozy dotyczące zapasów jęczmienia na koniec sezonu zostały podniesione od czasu poprzedniego raportu. Przewiduje się, że większe niż wcześniej przewidywane zużycie zapasów kukurydzy w krajach południowej półkuli oraz w USA zmniejszą całkowite zasoby zbóż w sezonie 2018/2019 o prawie 11 procent. Po dalszych korektach w dół w odniesieniu do zapasów pszenicy w kilku krajach azjatyckich i Argentynie, oczekuje się, że całkowite zapasy pszenicy spadną o prawie 4 procent od poziomu zapasów początkowych.

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu zbożami w 2018/19 została obniżona o 2 miliony ton od zeszłego miesiąca do nieco ponad 413 milionów ton. Przy prawie 171 milionach ton prognoza globalnego handlu pszenicą została zmniejszona o około 800 tysięcy ton od zeszłego miesiąca, głównie z powodu niższych niż wcześniej przewidywano zakupów kilku krajów Azji i Ameryki Południowej. Na tym poziomie światowy handel pszenicą spadłby o 3,3 procent w stosunku do rekordowego poziomu z sezonu 2017/2018. Całkowity obrót zbożami paszowymi jest również, o 0,7 procent mniejszy niż w sezonie od 2017/2018 ma wynieść około 195 milionów ton w sezonie 2018/2019. Najnowsza prognoza wskazuje na spadek o 1,1 miliona ton w lutym, ponieważ korekta w dół do światowego handlu jęczmienia (odzwierciedlająca dalsze cięcia w chińskim imporcie) powinna z nadwyżką skompensować spodziewany wzrost handlu kukurydzą (odzwierciedlający wzrost przywozu z Chin i UE).