Ustalona na poziomie 2,774 mld ton, światowa produkcja zbóż w 2022 r. została obniżona od poprzedniego raportu opublikowanego w lipcu o 17,2 mln ton. Obecnie przewidywany jest też spadek produkcji o 1,4 procent (38,9 mln ton) rok do roku.

 Przede wszystkim mniej zbóż paszowych

Większość rewizji w dół w tym miesiącu dotyczy zbóż paszowych, przy prognozowanej globalnej produkcji 1,483 mld ton, czyli o 17,9 mln ton niższej od oczekiwań w lipcu i 1,8 proc. (26,8 mln ton) niższej od 2021 r.

Większość oczekiwanych spadków dotyczy produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej, gdzie wyjątkowo gorące i suche warunki pogodowe panujące od późnej wiosny sprawiły, że szacuje się spadek plonów o 16 procent w porównaniu z poprzednią średnią pięcioletnią. Podobnie perspektywy produkcji kukurydzy w USA są umiarkowanie obniżone, głównie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych na Środkowym Zachodzie, które ograniczyły perspektywy plonów.

Niedobory opadów miały również negatywny wpływ na oczekiwane plony jęczmienia i sorgo w Unii Europejskiej i USA, co w dużej mierze stanowi podstawę cięć dokonanych w prognozach globalnej produkcji obu zbóż.

Spadek ten z nawiązką zrekompensował korekty w górę prognoz dotyczących produkcji kukurydzy, opartych na oczekiwanych wzrostach plonów w Argentynie i na Ukrainie, gdzie produkcja nadal spada o 38 procent rok do roku.

Wzrost prognozy światowej produkcji pszenicy

Dla kontrastu, prognoza światowej produkcji pszenicy w 2022 r. została podniesiona w tym miesiącu o 6,7 mln ton i ma teraz osiągnąć 777 mln ton, tylko ułamkowo mniej niż w 2021 r.

Lepsze perspektywy wynikają w dużej mierze z sprzyjających warunków pogodowych w Kanadzie i USA, które poprawiają perspektywy plonów i wzmacniają oczekiwania dotyczące ożywienia produkcji w 2022 r., a także w Rosji, gdzie produkcja pszenicy prawdopodobnie osiągnie rekordowo wysoki poziom, ponieważ utrzymująca się korzystna pogoda wzmocniła oczekiwania dotyczące plonów. Niedawno opublikowane oficjalne szacunki wskazują również na większą niż wcześniej oczekiwano produkcję w Chinach. Z drugiej strony, utrzymujące się niedobory opadów w większości krajów Unii Europejskiej miały negatywny wpływ na produkcję pszenicy, która w tym miesiącu została umiarkowanie zmniejszona.

Mniejsze wykorzystanie zbóż paszowych i większe pszenicy

Prognoza FAO dotycząca światowego wykorzystanie zbóż w sezonie 2022/2023 została obniżona od lipca o 5,1 mln ton do 2,792 mld ton, co stanowi marginalny spadek o 0,1 proc. (2,8 mln ton) w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022.

Odrabiając większość spadków w tym miesiącu, prognoza wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 została od lipca obniżona o 6,6 mln ton, co odzwierciedla głównie niższe niż wcześniej przewidywane wykorzystanie paszowego jęczmienia (w szczególności w Unii Europejskiej, Maroku i Arabii Saudyjskiej) oraz sorgo (zwłaszcza w Chinach i USA). Po tej rewizji w dół prognozy wykorzystania zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 przewiduje się obecnie spadek o 0,2 procent (2,7 mln ton) w porównaniu z poziomem z sezonem 2021/2022, przede wszystkim w oparciu o oczekiwania dotyczące mniejszego zużycia paszowego wynikające z przewidywanych spadków produkcji rok do roku.

Natomiast perspektywa wyższej produkcji pszenicy podniosła od lipca prognozę wykorzystania pszenicy w sezonie 2022/23 o 2,2 mln ton i obecnie utrzymuje się w pobliżu poziomu 773 mln ton z sezonu 2021/2022, przy oczekiwanym rocznym wzroście spożycia na cele żywnościowym równoważącym oczekiwany spadek wykorzystania na pasze.

Prognozy światowych zapasów

W wyniku korekty w dół światowej produkcji zbóż w 2022 r., prognozy dotyczące światowych zapasów zbóż do końca sezonu 2022/2023 również od lipca obniżono z ich poziomów otwarcia o 9,3 mln ton do 845 mln ton, o 2,1 proc. (18,5 mln ton). W rezultacie oczekuje się, że wskaźnik światowych zapasów zbóż do wykorzystania spadnie nieznacznie z 30,9 proc. w sezonie 2021/2022 do 29,5 proc. w sezonie 2022/2023, czyli najniższego poziomu od sezonu 2013/2014, ale wciąż stosunkowo wysokiego z perspektywy historycznej.

Korekta w dół światowych zapasów zbóż jest w dużej mierze wynikiem niższych zapasów kukurydzy przewidzianych w Unii Europejskiej, spowodowanych gorszymi perspektywami produkcji od poprzedniego raportu z lipca. Po korekcie w dół o 8,3 mln ton w tym miesiącu prognozuje się, że światowe zapasy zbóż paszowych skurczą się o 4 procent (14,7 mln ton) poniżej poziomu otwarcia, do 355 mln ton, przy przewidywanym spadku zapasów dla kukurydzy, jęczmienia i sorgo na poziomie 3,3 odpowiednio 7,7 proc. i 10,4 proc.

Przewiduje się, że na poziomie 299 mln ton będą prawie bez zmian od lipca, światowe zapasy pszenicy na koniec sezonu 2023 i nieznacznie wzrosną (0,7 proc. lub 2,0 mln ton) powyżej poziomu z otwarcia. Jednak większość przewidywanego wzrostu rok do roku koncentruje się w Chinach i Rosji a w mniejszym stopniu w Kanadzie i na Ukrainie. Z kolei znaczne spadki spodziewane są w Unii Europejskiej i Indiach, a mniejsze w Australii, USA i kilku krajach Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Prognoza światowego handlu zbożami

Światowy handel zbożami w latach 2022/23 ma wynieść 469,6 mln ton, czyli o 2,0 mln ton więcej od lipcowego raportu, ale nadal o 1,9 proc. poniżej poziomu z sezonu 2021/2022.

Prognoza światowego handlu pszenicą w sezonie 2022/23 (lipiec/czerwiec) na poziomie 191,3 mln ton pozostaje prawie niezmieniona od lipca i nadal wskazuje na 1,8-procentowy spadek w stosunku do poziomu z sezonu 2021/2022 (lipiec/czerwiec). Większe perspektywy eksportu pszenicy z Kanady i Federacji Rosyjskiej, wzmocnione wyższymi prognozami produkcji, są równoważone niższymi oczekiwanymi dostawami z Unii Europejskiej, w wyniku niższych perspektyw produkcji, oraz Indii, gdzie wysiłki tego kraju w celu kontrolowania wzrostu cen krajowych poprzez pszenicę ograniczenia eksportowe ograniczają eksport. Chociaż Ukraina wznowiła dostawy zboża ze swoich portów Morza Czarnego w sierpniu w ramach Inicjatywy Zboża Czarnomorskiego, do tej pory wysłano głównie kukurydzę, utrzymując prognozę FAO dotyczącą eksportu pszenicy przez Ukrainę na niezmienionym poziomie 10,0 mln ton. Jednak zwiększone oczekiwania dotyczące produkcji kukurydzy na Ukrainie podniosły prognozy FAO dotyczące ukraińskiego eksportu kukurydzy w sezonie 2022/2023 o 2,0 mln ton do 17,0 mln ton. Większe niż wcześniej oczekiwano dostawy kukurydzy są również obserwowane w Argentynie i Brazylii, ze względu na, odpowiednio, prawie rekordowe i rekordowe poziomy zbiorów.

Zmiany te, wraz z prognozami większych zakupów kukurydzy dla Unii Europejskiej w celu zrekompensowania przewidywanej niższej produkcji, skutkują korektą w górę prognozy FAO dotyczącej światowego handlu kukurydzą w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) o 3,4 mln ton do obecnie szacowanych 181 mln ton. Niemniej jednak światowy handel zbożami paszowymi w sezonie 2022/2023 (lipiec/czerwiec) ma zmniejszyć się o 2,6 proc. od poprzedniego sezonu do 223 mln ton w wyniku spodziewanych spadków światowego handlu jęczmieniem i sorgo. W przypadku jęczmienia spadek wynika przede wszystkim z przewidywanego zmniejszenia popytu w Chinach i Turcji oraz mniejszego eksportu z Australii i Ukrainy, natomiast w przypadku sorgo spadek wynika niemal wyłącznie z oczekiwań na mniejsze możliwości eksportowe USA. Stany Ameryki i mniejszego importu przez Chiny.