Jednak prognoza światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2019/2020 została zmniejszona o 24,7 mln ton od poprzedniego raportu (kwiecień), w wyniku wpływu COVID-19 na wzrost gospodarczy, rynki energii oraz, w mniejszym stopniu, paszę żądanie. Redukcja wynika głównie z korekty w dół o 22,4 mln ton zużycia kukurydzy w sezonie 2019/2020, przede wszystkim w USA i Chinach, odzwierciedlające nagłe spowolnienie popytu na pasze. FAO prognozuje obecnie, że globalne wykorzystanie kukurydzy w sezonie 2019/2020 zmniejszy się z poziomu z sezonu 2018/2019 o prawie 9 milionów ton (0,8 procent), dzięki czemu całkowite wykorzystanie zbóż paszowych spadnie nieco poniżej poziomu z sezonu 2018/2019. Prognozę całkowitego wykorzystania pszenicy w sezonie 2019/2020 również poddano korekcie w dół, przy czym cięcia w zastosowaniu przemysłowym, zwłaszcza w Unii Europejskiej, z nawiązką zrównoważyły ​​korekty w górę dla Kanady. Niemniej jednak oczekuje się, że światowe wykorzystanie pszenicy w sezonie 2019/2020 przekroczy poziom z poprzedniego sezonu o 9 milionów ton (1,2 procent), wsparte jest to prognozami rosnącego spożycia żywności.

W wyniku oczekiwań ograniczenia wykorzystania, prognoza FAO dotycząca światowych zapasów zbóż w końcu sezonu 2019/2020 została skorygowana w górę o 22,6 miliona ton do 884 milionów ton, wskazując na prawdopodobny wzrost o 13,6 miliona ton (1,6 procent) w porównaniu z ich poziomu otwarcia oraz globalny wskaźnik zużycia zapasów zbóż na poziomie 31,6 procent, w porównaniu z 30,7 procent opublikowanym w kwietniu.

Prognozę globalnych zapasów zbóż paszowych zwiększono o 22,4 miliona ton (5,5 procent) w porównaniu do raportu z zeszłego miesiąca, do nowego rekordowego poziomu 428 milionów ton, prawie wyłącznie na podstawie rewizji w górę zapasów kukurydzy USA i Chinach. Przewidywane problemy z COVID-19 mogą zmniejszyć wykorzystanie w zastosowaniach przemysłowych i paszowych, co może podnieść zapasy kukurydzy w USA do rekordowych 62 milionów ton, czyli o 5,6 miliona ton (10 procent) powyżej ich poziomów otwarcia.

Prognozuje się, że światowe zapasy pszenicy utrzymają się powyżej poziomu początkowego, o 1 milion ton (0,4 procent), ponieważ korekty w dół w Unii Europejskiej są równoważone przez przewidywane wzrosty w Rosji Rosyjskiej i Turcji.

Oczekuje się, że światowy handel zbożami w sezonie 2019/2020 ponownie wzrośnie w porównaniu z sezonem 2018/2019, aż o 11,4 miliona ton (2,8 procent), do 422 milionów ton. Prognozy dotyczące globalnego handlu zbożem paszowym w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) zostały nieznacznie podniesione od zeszłego miesiąca w związku z korektami w górę handlu sorgo wskutek większych zakupów przez Chiny.

Prognozę globalnego handlu pszenicą w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) również podniesiono o 1,5 miliona ton do 175 milionów ton, co stanowi wzrost o 7 milionów ton (4,1 procent) w stosunku do sezonu 2018/2019. Odzwierciedla to znacznie szybsze tempo sprzedaży. Oczekuje się, że eksport z Unii Europejskiej i Ukrainy w sezonie 2019/2020 osiągnie wyższy poziom niż wcześniej oczekiwano. Chociaż w marcu wprowadzono pewne ograniczenia wywozowe związane z COVID-19 w regionie Morza Czarnego, nie wpłynęły one na zobowiązania lub oczekiwania eksportowe w sezonie 2019/2020, a w większości przypadków zostały już zniesione.

Prognozy FAO dotyczące światowej produkcji pszenicy w sezonie 2019/2020 r. w skazują na produkcję około 762,6 mln ton, gdyby się to zmaterializowało, byłby to drugi, co do wielkości rekord. Oczekuje się mniejszych zbiorów pszenicy w Unii Europejskiej, Afryce Północnej, na Ukrainie i w USA. Spadki te zostaną prawdopodobnie zrekompensowane większą produkcją przewidzianą w Australii i Kazachstanie, a także większymi zbiorami w Rosji i kilku krajach azjatyckich, w szczególności Indiach.

Globalne wykorzystanie pszenicy w sezonie 2020/2021 prawdopodobnie utrzyma się na stałym poziomie około 759,4 miliona ton, przy przewidywanym wzroście konsumpcji żywności przewyższającym spodziewane zmniejszenie zużycia pasz i zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w UE, USA i Kanadzie, głównie ze względu na oczekiwania związane ze spadkiem czasie pandemii COVID-19.

W oparciu o obecne perspektywy produkcji w 2020 r. i przewidywane wykorzystanie w sezonie 2020/2021, pierwsza prognoza światowych zapasów pszenicy FAO do końca sezonu 2020/2021 wynosi 274,5 mln ton, co stanowi wzrost o 0,6 procent w stosunku do poziomów otwarcia i byłyby drugie najwyższe zasoby w historii. Prognozowany wzrost zapasów pszenicy w Chinach o około 8 milionów ton jest główną przesłanką spodziewanego wzrostu globalnych zapasów pszenicy, z nadwyżką zrekompensuje on przewidywane spadki w USA i Afryce Północnej. Z wyłączeniem Chin, globalne zapasy idą w kierunku spadku o prawie 5 procent rok do roku, do najniższego poziomu od 2013 roku.

Ponieważ bieżący sezon uprawy pszenicy 2019/2020 (lipiec / czerwiec) dobiega końca, wstępna prognoza FAO dotycząca handlu pszenicą na lata w sezonie 2020/2021 wynosi 176,3 mln ton, co daje niewielki (0,7 procent) wzrost w stosunku do szacunków w sezonie  2019/2020. Należy jednak zauważyć, że wzrost ten wynika głównie z dodania statystyk handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską do światowych liczb, począwszy sezonu 2020/2021. Podczas gdy wczesne dane dla większości krajów sugerują, że w sezonie 2020/2021 import utrzyma się na poziomie zbliżonym do poziomu z sezonu 2019/2020. Kilka krajów w Afryce Północnej prawdopodobnie zwiększy zakupy pszenicy z powodu prawdopodobnych niedoborów produkcji krajowej, podczas gdy dla Turcji przewiduje się mniejszy import ze względu na korzystniejsze perspektywy upraw krajowych. Jeśli chodzi o eksport, oczekuje się, że większe dostawy z Australii i Kanady, które zrekompensują prawdopodobne ograniczenia eksportu ze względu na niższą produkcję z Ukrainy i Unii Europejskiej.

W przypadku zbóż paszowych zbiory w 2020 r. wkrótce rozpoczną się w krajach półkuli południowej. W Ameryce Południowej zbiory w Argentynie i Brazylii będą podobne do zbiorów z poprzedniego roku głównie z powodu ponadprzeciętnych zasiewów kukurydzy. Przewiduje się, że w RPA produkcja kukurydzy znacznie wzrośnie po o złagodzeniu poziomu suszy w 2019 r., przekraczając 15 milionów ton, co będzie drugim najwyższym odnotowanym rekordem. Na półkuli północnej zasiewy zbóż paszowych są planowane lub niedawno rozpoczęły się.